Actie: lesgeld 2e opleiding cadeau

Actie ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe opleidingscentrum

 

Lesgeld tweede opleiding of training cadeau!

 

Dit is ons super aanbod:

Als u vóór 23 december 2023 twee inschrijvingen doet voor één of meer van onderstaande opleidingen of trainingen hoeft u maar voor één van beide inschrijvingen lesgeld te betalen. Het lesgeld van de tweede inschrijving krijgt u van ons cadeau.

Zeer waardevol aanbod!

Het lesgeld bedraagt gemiddeld tussen de 80% en 90% van de benodigde investering voor een inschrijving. Op onze website staat het lesgeld gespecificeerd bij iedere opleiding of training.

Hoe kunt u van deze actie gebruik maken?

Vul het op deze pagina gepubliceerde deelnameformulier in. Enkel wanneer wij een volledig ingevuld formulier hebben ontvangen, heeft u recht op verzilvering van de openingsactie.

Zodra wij het deelnameformulier hebben ontvangen, nemen wij binnen enkele werkdagen telefonisch contact met u op.

Wat zijn de voorwaarden?

Actieperiode

 • Ingangsdatum actie: 27 oktober 2023.
 • Beide inschrijvingen (aanvragen) dienen vóór 23 december 2023 te worden gedaan.
 • In te zetten opleidingen of trainingen hebben een startdatum in 2024

Welke opleidingen of trainingen kunnen worden ingezet als actie-aanvraag

De vrijstelling op het lesgeld kan alleen de voor de volgende opleidingen of trainingen worden ingezet:

Vrijstelling lesgeld

 • Op één van de twee aanvragen krijgt u een volledige vrijstelling voor betaling van het lesgeld. Dit noemen we de actieaanvraag. De andere aanvraag noemen we de hoofdaanvraag.
 • De actie is alleen geldig voor het aanvragen van alle opleidingen en trainingen met een startdatum in 2024 met als leslocatie Edin opleidingscentrum te Maarsbergen.
 • Uitgesloten voor de actieaanvragen zijn opleidingen of trainingen met een vaste lesdag op vrijdag of zaterdag. Deze beperking geldt niet voor de hoofdaanvraag.
 • Alle kosten niet zijnde het lesgeld dienen wel volledig te worden voldaan. Bijvoorbeeld: kosten van food- en beverage, examenkosten, studiematerialen en overige kosten. Een volledige kostenspecificatie staat vermeld op de website www.edin.nl bij de betreffende opleiding of training.
 • Wanneer u de actie inzet op twee verschillende soorten opleidingen/trainingen, dan geldt de vrijstelling van het lesgeld op de opleiding of training met het laagste lesgeld.
  Bijvoorbeeld: u doet een aanvraag voor de Preventieassistent opleiding en een aanvraag voor onze Sealen training, dan krijgt u vrijstelling van lesgeld op onze Sealen training.
 • Bij een gelijkwaardig lesgeld bedrag van beide aanvragen, dient er een hoofdaanvraag te worden aangewezen en een actieaanvraag. Wanneer wel een verschil in bedrag van het lesgeld is, dan is de aanvraag met het laagte lesgeld bedrag automatisch de actieaanvraag.

Betaling en annulering

 • De factuur voor de aanvragen dient binnen twee weken na aanvraagdatum te worden voldaan. Zonder betaling op de uiterlijke betalingsdatum zoals gespecificeerd op de factuur komt ons actie aanbod te vervallen. U kunt in dat geval beslissen of de aanvragen tegen reguliere condities wenst door te zetten of dat u een of beide aanvragen wenst te annuleren.
 • Annulering van de hoofdaanvraag. Wanneer u alleen de hoofdaanvraag wenst te annuleren, zijn onze algemene annuleringsvoorwaarden van toepassing. De vrijstelling van het lesgeld op de actieaanvraag komt te vervallen. Wilt u de inschrijving van de actieaanvraag behouden, dan zullen wij het volledige lesgeld van deze opleiding/training alsnog in rekening brengen. Wanneer u ervoor kiest om ook de actieaanvraag te laten vervallen, dan verzorgen wij geen credit op de betaalde kosten van de actieaanvraag (niet zijnde het lesgeld).
 • Annulering van alleen de actieaanvraag. In dit geval zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
  Annuleert u de actieaanvraag tot uiterlijk 3 maanden vóór de start van de opleiding/training, dan verzorgen wij een 100% credit op de factuur die u eerder heeft voldaan voor deze actieaanvraag.
  Annuleert u de actieaanvraag binnen 3 maanden vóór de start van de opleiding/training, dan heeft u geen recht meer op een credit van de betaalde kosten van de actieaanvraag.

Combinaties van kortingen

Indien u gebruik maakt van deze openingsactie komen eventuele andere kortingsregelingen te vervallen voor de betreffende hoofd- en actieaanvraag.

 

Deelnameformulier openingsactie

Meerdere keuzes mogelijk
Meerdere keuzes mogelijk