Kwaliteitsborging


 

Kwaliteitsbeleid

Over smaak valt niet te twisten! Maar kwaliteit heeft bepaalde kenmerken. Er spelen vele aspecten mee: onderwijsproces, examinering en diplomering, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie.

Accreditaties

Edin hecht belang aan accreditaties die een aantoonbare waarde vertegenwoordigen waaruit blijkt dat op een onderscheidende wijze aan kwaliteits- en of wettelijke eisen wordt voldaan.

Examenreglement

Het is van groot belang dat iedereen die bij de examens van Edin Dental Academy is betrokken goed wordt geïnformeerd. Dit examenreglement is bedoeld voor docenten, examinatoren en examencursisten van Edin Dental Academy.

Klachtenprocedure

Edin Dental Academy is aangesloten bij de branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Leden van de NRTO zijn automatisch aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumenten Zaken en ook voor de zakelijke markt is er geschillenregeling.