Opleidingsfilosofie

Vakinhoudelijk handelen is de basis

In al onze opleidingen staat het vakinhoudelijk handelen centraal. Studenten krijgen een brede theoretische basis waarbij we altijd de koppeling naar de praktijk maken. Praktijklessen vinden klassikaal of in de eigen praktijk plaats, daarnaast wordt een deel van de theorielessen online aangeboden. Hiervoor hebben wij een eigen, interactieve online leeromgeving.

In de praktijklessen ligt de focus op het trainen van de vaardigheden, het toepassen van de kennis en ergonomie. Daardoor kunnen wij garanderen dat al onze afgestudeerden de juiste theoretische kennis hebben en zeer vaardig zijn. Als het nodig is, bieden wij studenten extra begeleiding op individueel niveau. Zo doen we er alles aan om iedere student te laten slagen.

Onderwijsvisie

"Al onze docenten zijn ook werkzaam in de tandartspraktijk, zo houden ze hun vakkennis up-to-date."

Ynske van der Meer

Continu bijsturen voor de beste kwaliteit

Wij werken volgens de Plan-Do-Check-Act-cylus (PDCA). Dit betekent dat wij doorlopend reflecteren op onze producten, dienstverlening en onze werkwijze. Daarbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • student centraal: individuele wensen leiden tot passend opleidingsadvies
  • aansluiting actuele kaders en eisen: ontwikkelingen op vakgebied worden direct verweven in de opleidingen
  • aansluiting praktijk: opleidingen zijn up-to-date en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk
  • professioneel handelen: Edin medewerkers en docenten zijn professioneel opgeleid
  • ontwikkeling onderwijsmethode: alle docenten zijn didactisch goed onderlegd

Een veilig leerklimaat stimuleert talent

Fouten maken, leren van medestudenten en goede individuele begeleiding zorgen ervoor dat studenten het maximale uit zichzelf kunnen halen. Hiervoor is een veilig leerklimaat essentieel. Dit realiseren wij met:

  • kleine groepen
  • individuele begeleiding door een vaste docent
  • eigen, professionele opleidingsfaciliteiten met moderne behandelunits
  • professionele, betrokken docenten die zelf ook werkzaam zijn in de praktijk

Bij Edin kun je maar liefst op vier verschillenden manieren (lesverbanden of lesvormen) les krijgen.

Statistieken

1
klassikaal onderwijs

2
Flex-individueel onderwijs

3
Online-classroom

4
E-Learning

1
klassikaal onderwijs
2
Flex-individueel onderwijs
3
Online-classroom
4
E-Learning

Klassikaal onderwijs

Bij klassikaal onderwijs wordt er les gegeven in een groep. De student is fysiek aanwezig in het klaslokaal. Het kan gaan om theoretisch en/of praktisch onderwijs. De opleiding of training kan via een open inschrijving op een externe opleidingslocatie of via een maatwerktraject incompany in de eigen praktijk worden gevolgd. Klassikaal onderwijs kan theoretisch onderwijs zijn en praktisch onderwijs zijn.
Bij Edin zijn de klassikale groepen klein en bestaan doorgaan uit niet meer dan 12 studenten per groep.

In groepsverband leer je veel van je mede studenten.
Het sociale karakter van de bijeenkomsten.
Je bent op een externe locatie waardoor echt gefocust met de opleiding bezig bent.

Groepsdynamiek kan positief, maar ook negatief werken op het individu.
De docent moet zijn aandacht over meerdere studenten verdelen.
Eventuele 'oefenpatiënten' moeten meereizen naar de leslocatie.

Edin Flex-individueel onderwijs

De Flex-methode is de unieke onderwijsmethode van Edin. De docent komt naar de praktijk van de student toe. De student krijgt individueel praktijkonderwijs op de eigen werkplek. De theoretische delen worden gevolgd door zelfstudie met behulp van de Edin digitale leeromgeving. Alleen voor centrale examens en communicatietrainingen reist de student naar een externe leslocatie.

Maximale onderwijsopbrengst door optimale aandacht voor de student.
Student hoeft nauwelijks te reizen naar een leslocatie.
'Oefenpatiënten' hoeven niet naar een externe leslocatie te reizen.

De praktijk dient een behandelkamer beschikbaar te stellen voor de lessen.
De prijs ligt hoger dan een klassikale opleiding.

Online-classroom

Dit is in feite een digitale variant op het klassikale onderwijs. De docent en de studenten komen online bij elkaar door middel van een Teams of Zoom meeting. Deze lesvorm wordt soms gecombineerd met andere lesvormen.

De student en docent kunnen vanuit iedere gewenste locatie deelnemen aan de les.
De les wordt automatisch opgenomen en kan in een aantal gevallen worden 'teruggekeken'.

-  Er is geen echte ontmoeting tussen de studenten en de docent.
-  Niet geschikt indien er een meer creatief leerproces aan de orde is.

E-Learning

Dit is een vorm van zelfstudie waarbij de student op een door hem of haar gewenst moment een E-Learning les volgt. E-Learning programma's bestaan meestal uit een mix van tekst, opdrachten, foto's en video's.

De student is voor het volgen van de les niet gebonden aan een geplande datum, tijdstip of locatie.
De prijs is relatief laag.

-  Zendend karakter geen interactie met docent of andere studenten.
Niet geschikt voor vaardigheidstraining.