Algemene voorwaarden en gedragscode

Edin is aangesloten bij de branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). 

2M5A3293

Edin houdt zich aan de door de NRTO opgestelde voorwaarden en gedragscode. De meest recente versie van de algemene voorwaarden en de gedragscode lees je via de NRTO. Deze algemene voorwaarden voor consumenten zijn door de Consumentenbond en de NRTO tot stand gekomen in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad. Ze zijn in werking sinds 1 januari 2019. 

De voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die deelneemt aan één van onze programma. 

Aanvulling op de algemene voorwaarden

Naast de algemene voorwaarden van de NRTO, hanteren wij de volgende toevoegingen:

Bij niet doorgaan of het annuleren van een opleiding of training:

  • Als er onvoldoende aanmeldingen zijn voor geplande opleidingen, trainingen of evenementen (hierna ‘programma’), kunnen wij besluiten om het betreffende programma uit te stellen of te annuleren.
  • Als Edin een programma uitstelt, mag je als deelnemers kosteloos annuleren
  • Als Edin een programma annuleert, zijn er geen annuleringskosten van toepassing voor jou als deelnemer
  • Besluit je zelf te annuleren, dan zijn de voorwaarden van toepassing zoals beschreven in de algemene voorwaarden van de NRTO.
  • Bij onvoorziene omstandigheden kunnen wij besluiten om een programma te wijzigingen of uit te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte van een docent, extreme weersomstandigheden of andere overmachtsituaties. Je hoort dit uiteraard zo snel mogelijk.

Kosten van herexamens:

De kosten van eventuele praktische herexamens staan per opleiding of training (zie: tab 'kosten') vermeld op de website edin.nl.

De kosten van theoretische herexamens (maximaal 3) zijn:

1e herkansing: inbegrepen
2e herkansing: € 50,-

Copyrights

Door Edin verstrekte software, boeken, dictaten, foto’s, video’s en ander studiemateriaal mogen alleen gebruikt worden voor het volgen van het bijbehorende programma. Vermenigvuldigen, verspreiden of anders gebruik van de materialen is niet toegestaan.

Eigendomsrecht

Edin ontwikkelt haar eigen onderwijsprogramma’s, handleidingen, documentatie en producten. Deze zijn en blijven in het eigendom van Edin. Wij kunnen wel besluiten om, tegen een vergoeding, bepaalde materialen af te staan aan studenten of consumenten.