Accreditaties

Edin hecht belang aan accreditaties die een aantoonbare waarde vertegenwoordigen waaruit blijkt dat op een onderscheidende wijze aan kwaliteits- en of wettelijke eisen wordt voldaan.

NRTO Keurmerk

Edin Dental Academy beschikt over de volgende accreditaties:

Wettelijk erkenningen:
- Erkenning van De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming voor het geven van opleidingen op het gebied van stralingsbescherming.


Branche erkenningen:
- Erkenning TandartsAssistentie-ABC.

 

 

 


NRTO-keurmerk kwaliteitseisen Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

Adjust your cookie settings to view this video

 

 

Erkenning Stichting Preventieassistentenregister

CRKBO
Edin staat ingeschreven in het instellingen register van het Centraal Register Kortlopend Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling.