Kwaliteitsbeleid

Het vaststellen van de kwaliteit van een onderwijsinstelling is niet gemakkelijk. Er spelen vele aspecten mee: onderwijsproces, examinering en diplomering, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie.

Pdca

Het vaststellen van de kwaliteit van een onderwijsinstelling is niet gemakkelijk. Er spelen vele aspecten mee: onderwijsproces, examinering en diplomering, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie.

Edin is sinds 2016 een wettelijk erkende onderwijsinstelling en wordt periodiek onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs. Bij een voldoende beoordeling mag je doorgaan met diplomeren. Als erkende onderwijsinstelling is er één ding wat je zeker niet wilt meemaken: een onvoldoende krijgen van de onderwijsinspectie. Dit is vergelijkbaar met een tandartspraktijk die absoluut geen onvoldoende wil krijgen van IGJ. Onlangs kreeg Edin een ruime voldoende van de Onderwijsinspectie voor haar MBO-opleiding tandartsassistent.

Stelsel van kwaliteitszorg

Onze aanpak om het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen bereiken is gebaseerd op de PDCA-cyclus: Plan-Do-Check-Act. Dat klinkt simpeler dan het is. De PDCA-cycli moeten een automatisme worden in de cultuur van de organisatie. Dat betekent dat je met een helder doel werkt en dat je altijd bereid bent jezelf op alle aspecten van het proces te (laten) controleren en te verbeteren. En vooral …… dat het niet bij de intentie blijft, maar echt wordt uitgevoerd. Een doordacht en breed gedragen stelsel van kwaliteitszorg is dan onontbeerlijk.

We zijn bij Edin zeer content dat de Inspectie van het Onderwijs de door ons zo gewenste kwaliteit kon vaststellen en helder wist te benoemen. Concreet onderhouden en monitoren wij onze kwaliteit door een stelsel dat bestaat uit:

  • extern begeleide interne audits
  • verbeterplannen als gevolg van de audits
  • een jaarplankaart, met speerpunten, doelstellingen, activiteiten en projecten
  • een vaste jaarcyclus met alle activiteiten, evaluaties, audits, rapportages
  • een dashboard als monitor voor het management

De speerpunten in ons beleid zijn:

  1. De student centraal stellen. Dit, zodat de juiste student op de juiste plaats komt en blijft en meerwaarde heeft voor de beroepspraktijk.
  2. De kwaliteit en het lerend vermogen van Edin vergroten. Dit, zodat het onderwijs, de kwaliteiten de organisatie daarvan continu verbetert en aansluit op de eisen en kaders.
  3. De praktijk en/in de school (blijven) verbinden. Dit, zodat het onderwijs blijft aansluiten op wat de beroepspraktijk nodig heeft.
  4. Het professioneel handelen en samenwerken versterken. Dit, zodat de kwaliteit van het personeel in alle fasen van het onderwijs (van intake tot diplomering) vergroot wordt.
  5. Edin producten en de organisatie verder stroomlijnen. Dit, zodat Edin een aantrekkelijke opleider blijft en financieel (positief) stabiel is.

Edin legt de lat hoog voor zichzelf. We streven ernaar om de beste opleidingen te bieden aan onze studenten. Wij zien deze beoordeling als een stimulans om verder te werken aan de opleidingen en de kwaliteit nog meer te verhogen.