Training Röntgen (initieel)

  • Tandartsassistent (niveau A)
halve dag
certificaat
Klassikaal onderwijs, Online-classroom
€225,- v.a.
Mattie Cover2

Algemeen

Radiodiagnostiek is een belangrijk hulpmiddel om de juiste diagnose te stellen in de tandheelkunde. Onder radiodiagnostiek wordt verstaan het maken, ontwikkelen en interpreteren van röntgenfoto’s.

Theoretische kennis en praktische vaardigheden zijn nodig om op een verantwoorde wijze te werken met röntgenstraling binnen de gezondheidszorg. Ook moet een tandartsassistent kennis hebben van stralingsbescherming (richtlijnen van de Europese commissie en het Besluit Stralingsbescherming van de Kernenergiewet)

Per juli 2018 is het verplicht voor tandartsassistenten die röntgenfoto's maken of daarbij betrokken zijn om aan opleidingsvoorwaarden te voldoen volgens de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie.

Deze training is vakinhoudelijk opgezet in nauwe samenwerking met externe deskundigen op het gebied van de radiodiagnostiek. Voor de didactische aspecten en de samenstelling van de theoretische toets heeft Edin zelf onderwijsdeskundigen in dienst. De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. 

Het studiemateriaal van deze training is digitaal en je maakt actief gebruik van een digitale leeromgeving. Daarom is het noodzakelijk dat je een computer, laptop of tablet tot je beschikking hebt (een mobiele telefoon is niet toereikend).

Opmerking: een training voldoet alleen aan de eisen van de Richtlijn indien er zowel een praktisch als een theoretisch deel is opgenomen in de training.

Leerdoelen

1. Je kunt de eigenschappen en kenmerken van elektromagnetische straling benoemen.
2. Je kunt het gevaar van ioniserende straling benoemen.
3. Je kunt stralingshygiëne in de praktijk toepassen.
4. Je kunt benodigde materialen, apparatuur en verschillende opnametechnieken benoemen.
5. Je kunt op een verantwoorde manier röntgenapparatuur instellen en gebruiken/toepassen.
6. Je kunt fouten bij het maken van röntgenopnames herkennen en beoordelen.
7. Je kunt de gemaakte opnamen in de computer opslaan en aan het patiëntendossier toevoegen.
8. Je kunt de administratieve handelingen verbonden aan het maken van röntgenopnamen uitvoeren.
9. Je kunt werken volgens relevante wet- en regelgeving.

Accreditatie

Edin beschikt over de vereiste erkenning van De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming voor het geven van opleidingen op het gebied van stralingsbescherming. Op basis hiervan mag Edin op eigen titel diploma's en certificaten verstrekken op het gebied van stralingsbescherming.

Openingsactie!

Als u vóór 23 december 2023 twee inschrijvingen doet voor één of meer opleidingen of trainingen hoeft u maar voor één van beide inschrijvingen lesgeld te betalen. Het lesgeld van de tweede inschrijving krijgt u van ons cadeau.

Bekijk actie

       
 

Benodigde investering

   
  Lesgeld € 130,-  
  Studiematerialen € 35,-  
  Food- en beverage arrangement (lunches, drinks) € 10,-  
  Examengeld € 50,-  
  Totale investering € 225,-  
     BTW-vrij  

 

Openingsactie!

Als u vóór 23 december 2023 twee inschrijvingen doet voor één of meer opleidingen of trainingen hoeft u maar voor één van beide inschrijvingen lesgeld te betalen. Het lesgeld van de tweede inschrijving krijgt u van ons cadeau.

Bekijk actie


Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan

Deze training is bedoeld voor tandartsassistenten van alle niveau's.

Locatie

Klassikale opleidingen worden, tenzij anders vermeld, verzorgd in het Edin-opleidingscentrum te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug).
Zie ook de informatie per geselecteerde startdatum.

Routebeschrijving


Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan


Docenten

De onderstaande docenten zijn verbonden aan deze opleiding.

Mattie Steens

Mattie Steens

Docent opleidingen A: tandartsassistent
Helga Melchers

Helga Melchers

Kerndocent opleidingen A: tandartsassistent

Direct inschrijven

Startdatum
16 maart 2024
Locatie
  • Edin Maarsbergen
Lesdagen
  • zaterdag 16 maart 2024
Docenten
  • | Docent
  • Uwe Breuch
Startdatum
08 juni 2024
Locatie
  • Edin Maarsbergen
Lesdagen
  • zaterdag 08 juni 2024
Docenten
  • | Docent
  • Uwe Breuch