Optimale transparantie over kwaliteit voor alle betrokkenen

2022 01 07 132108

Tandartsassistentie ABC

Om de uitvoering van de ABC-systematiek na de invoering goed te borgen en de kwaliteit ervan te bewaken werd in 2019 de ‘Stichting Tandartsassistentie ABC’ opgericht. Een initiatief van de ANT, dat na de fusie is overgenomen door de KNMT. Het ABC biedt een duidelijke ordening van de verschillende soorten tandartsassistenten en de relevante opleidingen door middel van een register. Dit register is om meer redenen
van belang: de registratie van specifieke A-assistenten bijvoorbeeld, die geen zorgverlenerstaken uitvoeren, maakt het mogelijk om een juiste weergave van de praktijkactiviteiten te laten wegen voor de toekomstige wetgeving, die nieuwe en tijdrovende verplichtingen met zich meebrengt en geldt per aantal werkzame zorgverleners. Een snel en uniform opleidingstraject biedt (aspirant-)assistenten bovendien duidelijker doorgroeimogelijkheden en dus een ruimer loopbaanperspectief - een belangrijk gegeven op de huidige arbeidsmarkt.

Lees het hele artikel zoals gepubliceerd in NT-Dentz, december 2021

Lees verder

 

Optimale transparantie over kwaliteit voor alle betrokkenen

Assistentie in de tandartspraktijk kent verschillende niveaus, met bijbehorende bevoegden bekwaamheden. Deze zijn vastgelegd in een KNMT Beroepscompetentieprofiel (BCP), dat in 2013 voor het laatst werd gepubliceerd. De nieuwe ABC-structuur, destijds geïnitieerd door Ravin Raktoe bij de ANT en inmiddels geadopteerd door de fusievereniging KNMT, voorziet in een uitbreiding van de bestaande kwalificaties als tandartsassistent. En beoogt daarnaast om tot een uniforme certificering van opleidingen te komen en kwaliteit transparant te maken.