Standaardkorting voor houders mantelovereenkomst

2021 09 02 160227

Vanaf 6 december 2021 geldt er een standaardkorting van 4% op het lesgeld indien u met Edin een mantelovereenkomst heeft gesloten.

Wat is een mantelovereenkomst?

Praktijken hebben belang bij kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een scherpe prijsstelling. De mantelovereenkomst komt aan deze wensen tegemoet. Door het aangaan van een nauwere opleidingsrelatie kan Edin nog beter inspelen op opleidingsvragen van de praktijk. Daarnaast biedt de mantelovereenkomst een basiskorting. Dat is echter nog niet alles, want er zijn veel meer voordelen verbonden aan het sluiten van een mantelovereenkomst.

Voor het sluiten van een mantelovereenkomst is het aantal assistenten niet van belang. Voor zowel grote als kleinere praktijken biedt de mantelovereenkomst voordelen. De tandheelkundige sector is sterk in beweging. Het goed opleiden van uw personeel blijft onverminderd belangrijk, maar kostenbeheersing is ook een issue.

Meer weten?