Laat de werknemer zelf een opleiding kiezen

2M5A3503

Werknemers moeten soepel kunnen blijven werken tot aan de opgehoogde AOW-leeftijd. Hierdoor neemt ook de noodzaak tot een leven lang leren toe. Uw organisatie kan dat werknemers opleggen. Maar wat als de werknemer dat leren zelf kan invullen met een individueel opleidingsbudget? Hij kan dat potje dan naar eigen inzicht besteden aan opleiding en ontwikkeling. Binnen bepaalde grenzen natuurlijk.

Gemiddeld € 1.000 per cursist

Het persoonlijke opleidingspotje wordt meestal gevuld met een vast bedrag per jaar of een bepaald percentage van het loon. Uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat organisaties die hun werknemers cursussen laten volgen, per cursist gemiddeld € 1.000 per jaar uitgeven.

Afspraken over geldbesteding schriftelijk vastleggen

Bij de invoering van een opleidingsbudget is het belangrijk om schriftelijk vast te leggen – eventueel in de cao – hoe de werknemer dat geld mag besteden. Is hij daar volledig vrij in, of moet de opleiding bijvoorbeeld met zijn functie te maken hebben? Mag hij in werktijd studeren of moet dat in zijn eigen tijd? Krijgt de werknemer vrij voor een examen? Door duidelijke afspraken te maken over deze en andere zaken die met het budget hebben te maken, voorkomt uw organisatie misverstanden achteraf.