In vier stappen een gericht opleidingsplan opstellen

2M5A3527

Werknemers regelmatig een cursus of opleiding laten volgen, is gunstig voor hun duurzame inzetbaarheid maar het draagt ook bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Hiervoor is wel een effectief opleidingsbeleid nodig. Uw organisatie komt in vier eenvoudige stappen tot zo’n beleid voor en team of afdeling.

Werknemers extra uitdagen

Uw organisatie kan haar werknemers extra uitdagen door aandacht te geven aan hun ontwikkeling. De volgende stappen zorgen voor een gerichte aanpak en voorkomt verspilling van kostbare tijd en energie aan verkeerde scholing:

 • De strategie van de organisatie en de doelen voor het team of de afdeling centraal zetten in het plan. Opleiden is een belangrijk instrument in het bereiken van die doelen.
 • Praktische vaardigheden koppelen aan de doelen. Door de focus te verschuiven van taken naar vaardigheden beperkt uw organisatie de opleiding of cursus niet tot een specifieke functie. Daar heeft uw organisatie en het team meer aan in de toekomst. Vaardigheden helpen ook de rode lijn te vinden in ontwikkeldoelen en maken het makkelijker er een opleiding aan te hangen.
 • Vaardigheden van werknemers inventariseren aan de hand van bijvoorbeeld verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Door in kaart te brengen over welke kennis en kunde werknemers al beschikken, kan uw organisatie een opleiding of cursus voorstellen die daarop aansluit.
 • Een concreet opleidingsplan opstellen en de werknemer daarbij betrekken, zodat de manier van opleiden aansluit bij zijn voorkeuren. In het opleidingsplan moeten in elk geval de volgende punten aan bod komen:
  • opleidingsbehoeften;
  • opleidingsmethoden;
  • een overzicht van passende opleidingen;
  • de berekening van de opleidingskosten.
  • concrete afspraken over onder meer de startdatum, eventuele terugbetaling van de opleidingskosten en de toetsing van het geleerde stof.