Slim en goedkoop opleidingen van werknemers vergoeden

Money

Stel dat uw organisatie een individueel opleidingsbudget wil invoeren. Hoe moet zij dan fiscaal omgaan met dat budget? Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers kan uw organisatie onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Die zijn dan onbelast. Toch hoeft het opleidingsbudget niet ten koste te gaan van de vrije ruimte. Uw organisatie moet dan wel gebruik kunnen maken van een gerichte vrijstelling. Hoe werkt dat precies?

Vrije ruimte vergroot per 1 januari 2020

De vrije ruimte in de werkkostenregeling is 1,2% van de fiscale loonsom van uw organisatie, maar alleen voor het deel van de loonsom boven de € 400.000. Voor de eerste € 400.000 is de vrije ruimte per 1 januari 2020 verhoogd naar 1,7% van de fiscale loonsom. Bij overschrijding van die ruimte is uw organisatie over het bovenmatige 80% eindheffing verschuldigd. Het is dus belangrijk om het vollopen ervan in de gaten te houden.

Maak gebruik van een gerichte vrijstelling

Toch hoeft het individuele opleidingsbudget niet ten koste gaan van de vrije ruimte als uw organisatie gebruik kan maken van een gerichte vrijstelling. De gerichte vrijstelling geldt voor scholing die gericht is op het onderhouden en verbeteren van de voor het huidige werk benodigde kennis en vaardigheden. Dat is ook het geval voor scholing gericht op persoonlijke ontwikkeling, zodat de werknemer (meer) inkomen uit werk en woning kan verwerven in de toekomst. Dit betekent dat wanneer u het opleidingsbudget aan de volgende zaken besteedt, deze onbelast blijven:

  • cursussen, congressen, seminars en studiereizen;
  • vakliteratuur voor het huidige werk of lessen, studieboeken en andere leermiddelen voor toekomstig werk;
  • specifiek loopbaanonderzoek, prepensioencursus en outplacementfaciliteiten;
  • inschrijving in een beroepsregister;
  • studie en opleiding met het oog op het verwerven van (meer) inkomen en procedures tot erkenning van verworven competenties (evc-procedures).

Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte als uw organisatie de vergoeding in haar administratie aanwijst als eindheffingsloon. De keuze tussen gerichte vrijstelling (eindheffingsloon) en loon van de werknemer maakt uw organisatie uiterlijk op het moment van vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.

Extra goed opletten bij opleidingen gericht op de toekomst

Bij besteding van het opleidingsbudget gericht op persoonlijke ontwikkeling voor toekomstige werkzaamheden geldt een extra voorwaarde. De opleiding of studie moet zijn gericht op de vervulling van een toekomstig beroep en niet al door een ander worden vergoed of verstrekt. Verder moet een vergoeding zijn gegeven of toegezegd in het jaar dat de werknemer de kosten maakt. De gerichte vrijstelling geldt overigens ook als uw organisatie met de werknemer heeft afgesproken dat hij de opleiding later moet terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat de werknemer kort na de opleiding ontslag neemt (een studiekostenbeding).