Gordon van der Avoort

Docent opleidingen C: paro-assistent
Tandarts-parodontoloog-implantoloog

Gordon van der Avoort is tandarts-parodontoloog en tandarts-implantoloog in ruste. Hij is een van
de oprichters van de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde in Amsterdam. Vanaf 1978 was hij als
docent verbonden aan de afdeling Parodontologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam en later bij
het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
In 1995 stapte hij over van de afdeling Parodontologie naar de afdeling Orale implantologie. Tot 2011
was hij daar als chef de clinique actief betrokken bij het begeleiden van de TIO’s (tandartsimplantologen
in opleiding). Daarnaast heeft hij diverse postacademische cursussen gegeven in de
parodontologie en de orale implantologie.

Tot op de dag van vandaag houdt hij zich bezig met onderwijsontwikkelingen in de sectie
Implantologie en prothetiek van het ACTA.

Van zijn hand verscheen onder andere:
Professionele gebitsreiniging. Een handboek over instrumenten en instrumentatietechnieken.
Houten: Bohn Stafleu van Loghum (2011).

Bron: ACTA

Gordon is als docent betrokken bij deze opleidingen