Training Röntgen (initieel)

  • Tandartsassistent (niveau A)
halve dag
certificaat
Klassikaal onderwijs, Online-classroom
€225,-
Ontwerp Zonder Titel (1)

- Speciale Edin Summer Courses startmomenten! –

Algemeen

Radiodiagnostiek is een belangrijk hulpmiddel om de juiste diagnose te stellen in de tandheelkunde. Onder radiodiagnostiek wordt verstaan het maken, ontwikkelen en interpreteren van röntgenfoto’s.

Theoretische kennis en praktische vaardigheden zijn nodig om op een verantwoorde wijze te werken met röntgenstraling binnen de gezondheidszorg. Ook moet een tandartsassistent kennis hebben van stralingsbescherming (richtlijnen van de Europese commissie en het Besluit Stralingsbescherming van de Kernenergiewet)

Per juli 2018 is het verplicht voor tandartsassistenten die röntgenfoto's maken of daarbij betrokken zijn om aan opleidingsvoorwaarden te voldoen volgens de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie.

Deze training is vakinhoudelijk opgezet in nauwe samenwerking met externe deskundigen op het gebied van de radiodiagnostiek. Voor de didactische aspecten en de samenstelling van de theoretische toets heeft Edin zelf onderwijsdeskundigen in dienst. De training bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. 

Het studiemateriaal van deze training is digitaal en je maakt actief gebruik van een digitale leeromgeving. Daarom is het noodzakelijk dat je een computer, laptop of tablet tot je beschikking hebt (een mobiele telefoon is niet toereikend).

Opmerking: een training voldoet alleen aan de eisen van de Richtlijn indien er zowel een praktisch als een theoretisch deel is opgenomen in de training.

Leerdoelen

1. Je kunt de eigenschappen en kenmerken van elektromagnetische straling benoemen.
2. Je kunt het gevaar van ioniserende straling benoemen.
3. Je kunt stralingshygiëne in de praktijk toepassen.
4. Je kunt benodigde materialen, apparatuur en verschillende opnametechnieken benoemen.
5. Je kunt op een verantwoorde manier röntgenapparatuur instellen en gebruiken/toepassen.
6. Je kunt fouten bij het maken van röntgenopnames herkennen en beoordelen.
7. Je kunt de gemaakte opnamen in de computer opslaan en aan het patiëntendossier toevoegen.
8. Je kunt de administratieve handelingen verbonden aan het maken van röntgenopnamen uitvoeren.
9. Je kunt werken volgens relevante wet- en regelgeving.

Accreditatie

Edin beschikt over de vereiste erkenning van De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming voor het geven van opleidingen op het gebied van stralingsbescherming. Op basis hiervan mag Edin op eigen titel diploma's en certificaten verstrekken op het gebied van stralingsbescherming.

Terug naar de Edin Summer Courses startpagina

       
 

Benodigde investering

   
  Lesgeld € 130,-  
  Studiematerialen € 35,-  
  Koffie/thee en lunch arrangement € 10,-  
  Examengeld € 50,-  
  Totale investering € 225,-  
     BTW-vrij  


Menu to share

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze training als menu to share te boeken. Vul hiervoor het aanmeldformulier in op de Edin Summer Course pagina

Deze training is bedoeld voor tandartsassistenten van alle niveau's.

Locatie

Deze Edin Summer Course training is alleen bij Edin in Maarsbergen te volgen.

Routebeschrijving

Docenten

Brenda ten Have

Helga Melchers

Direct inschrijven

Startdatum
19 juli 2024
Locatie
  • Edin Maarsbergen
Lesdagen
  • vrijdag 19 juli 2024
Startdatum
16 augustus 2024
Locatie
  • Edin Maarsbergen
Lesdagen
  • vrijdag 16 augustus 2024
Startdatum
22 augustus 2024
Locatie
  • Edin Maarsbergen
Lesdagen
  • donderdag 22 augustus 2024