Training maakt meer impact als het intern een vervolg krijgt

Inspiring

Bij praktisch ingestoken trainingen helpt het werknemers om actuele en relevante situaties te bestuderen. Met feedback, informatie en instructie kunnen werknemers het meeste uit de training halen. Vervolgens brengen ze het geleerde in de praktijk en experimenteren ze met nieuwe inzichten of nieuw gedrag. Wat kan de werkgever doen ná de training?

Vervolg training inplannen en evalueren

Het is aan te raden om na een paar weken of maanden een (halve) vervolgdag in te plannen, al dan niet met de trainer, zodat werknemers kunnen evalueren of de leerdoelen echt gerealiseerd zijn en kunnen toetsen hoe collega’s met bepaalde praktijkproblemen omgaan. Daarnaast is het slim om de training zelf na afloop te evalueren met de deelnemers. Is de training succesvol geweest en leidt deze inderdaad tot betere werkprestaties? Hoe heeft de trainer het gedaan en zijn de deelnemers tevreden over de trainingsmethodiek en -instrumenten?

Vervolg biedt extra impuls

Uit de evaluatie kan blijken dat werknemers baat hebben bij meer verdieping in de vorm van een cursus of opleiding. Want hoewel een training op maat is toegespitst op de eigen praktijk, biedt een open inschrijving voor een meerdaagse cursus of opleiding ook voordelen. Werknemers worden dan namelijk in een groep gezet met mensen uit verschillende bedrijfstakken of organisaties. Meestal hebben ze ongeveer hetzelfde niveau of dezelfde leerdoelen, maar doordat de cursisten allemaal een andere achtergrond hebben, biedt een cursus of opleiding niet alleen verdieping maar ook een extra impuls en inspiratie.