Een flexibel opleidingsplan houdt werknemers gemotiveerd

2M5A3193

Een flexibel opleidingsplan houdt werknemers gemotiveerd

Er valt veel te winnen voor een organisatie met een goed opleidingsbeleid. Heeft de werkgever eenmaal een concreet beleid opgesteld, dan kan de uitvoering ervan nog wel tot weerstand leiden onder werknemers. Zij zien leren bijvoorbeeld als een herhaling van zetten of als een verplicht nummer. Die weerstand kan overslaan op andere werknemers en de motivatie voor verdere ontwikkeling aantasten. Door de manieren van opleiden te laten aansluiten op de voorkeuren van de werknemer kan de werkgever deze weerstand omzetten naar motivatie. Denk aan een coachingsessie, e-learning, klassikaal les of leren op de werkvloer. Deze flexibiliteit zorg voor draagvlak bij werknemers.

Andere plek voor werknemer

Als dit niet helpt om de weerstand weg te nemen, kan dat liggen aan het feit dat een werknemer niet meer op de goede plek zit. Dit vraagt om een andere aanpak. De werkgever kan dan het beste een persoonlijk gesprek aangaan met de werknemer. Daaruit volgt een ander traject, zoals beschreven in het doorstroombeleid. Hierin staat welke carrièrepaden er binnen de organisatie zijn voor (ervaren) werknemers. Een slimme combinatie van opleidingsbeleid en doorstroombeleid zorgt weer voor meer gemotiveerde werknemers. De werknemer die opleidingen vermijdt, kan bijvoorbeeld een mentorrol innemen in zijn team. Reageert hij hier enthousiast op, dan kan hij een aanvullende opleiding volgen om te groeien in zijn nieuwe rol.