Goed informeren over studiekostenbeding

Contracthand

Trekt uw organisatie de portemonnee voor de studiekosten van een werknemer, dan kunt u een studiekostenbeding overeenkomen om die investering veilig te stellen. Als de werknemer binnen een bepaalde tijd elders aan de slag gaat, moet hij op grond van het beding (een deel van) de studiekosten terugbetalen. Tenminste als u aan uw informatieplicht voldoet.

Terugbetalingsregeling

De wet bevat geen specifieke regels voor een studiekostenbeding. Vanuit de rechtspraak zijn er wel voorwaarden geformuleerd. Zo kan een vordering van studiekosten onredelijk zijn. Dit was bijvoorbeeld het geval in een recente zaak bij Rechtbank Gelderland. Het ging om een technicus met een tijdelijk contract die een deeltijdopleiding volgde op kosten van zijn werkgever. Hiervoor was in een reglement een studiekostenbeding opgenomen. Daarin stond dat de terugbetalingsregeling in het beding gold voor 4 jaar en een glijdende schaal bevatte.

Subsidie op tijd aanvragen

De HR-afdeling liet de werknemer weten dat voor de opleiding  subsidie was aangevraagd bij het opleidingsfonds van de cao. De werknemer rondde zijn opleiding af en kreeg een tweede tijdelijk contract. Dit contract zegde hij echter op vóór de einddatum, waarna de werkgever  op basis van het beding 100% van de studiekosten vorderde. De werknemer was het daar niet mee eens. Hij wees op de cao, waarin stond dat de werkgever studiekosten niet kon claimen als hij daarvoor subsidie had ontvangen. De subsidieaanvraag was echter afgewezen, omdat deze niet op tijd was ingediend.

Volledige terugbetaling gaat te ver

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever op basis van ‘redelijkheid en billijkheid’ geen aanspraak kon maken op de helft van de studiekosten. Volgens de rechter was het logisch dat de werknemer op zoek ging naar een andere baan. Hij hoefde immers niet op een contractverlenging te rekenen. Daarnaast was de werknemer niet op de hoogte van de afwijzing van de subsidieaanvraag. Als hij dat had geweten, dan had hij een weloverwogen besluit over zijn vertrek kunnen nemen en eventueel over de studiekosten kunnen onderhandelen met zijn nieuwe werkgever.