Header A-opleiding
De opleiding tot tandartsassistent bestaat uit twee delen
De opleiding bestaat uit deel 1 en deel 2. Inschrijven kan voor beide delen tegelijk of per deel apart. Inhoudelijk maakt dit geen verschil, maar prijstechnisch wel. Als je bij aanvang direct voor beide delen inschrijft bespaar je in totaal € 995,- ten opzichte van de situatie dat je eerst voor het eerste deel inschrijft en pas later voor het tweede deel.
 

“Het team van Edin geeft me een enorm welkom gevoel. Alles is super goed geregeld, zowel de docenten als het team kennen mij persoonlijk en persoonlijke begeleiding is ook echt persoonlijke begeleiding”
aldus Sanne Sinkeldam-Bax, student opleiding Tandartsassistent.

Opleiding - A - Tandartsassistent
compleet 
 

Praktijklessen:    
15 x 4 uur
Onlinelessen:
15 x 1 uur
Huiswerk: 3 tot 4 uur per week
Duur:
9 maanden
Investering:
€ 3.295,- p.p.

Resultaat: 
Diploma Tandartsassistent*

data en inschrijven
Opleiding - A - Tandartsassistent
alleen deel 1

Praktijklessen:   
8 x 4 uur
Onlinelessen:
8 x 1 uur
Huiswerk: 3 tot 4 uur per week
Duur:
5 maanden
Investering:
€ 1.995,- p.p.

Resultaat: 
Deelcertificaat Tandartsassistent


data en inschrijven
Opleiding - A - tandartsassistent
alleen deel 2

Praktijklessen:   
7 x 4 uur
Onlinelessen:
7 x 1 uur
Huiswerk: 3 tot 4 uur per week
Duur:
5 maanden
Investering:
€ 2.295,- p.p.

Resultaat: 
Diploma Tandartsassistent
 

data en inschrijven

* Dit diploma Tandartsassistent is erkend door de Stichting Register Tandartsassistentie ABC.
Het diploma geeft recht op registratie in het ABC-register als Tandartsassistent A.
** De certificaten A1 en A2 kunnen worden verzilverd door beide in te wisselen voor het diploma Tandartsassistent.

Inrichting van de opleiding
De functie van tandartsassistent bestaat uit een aantal onderdelen, die de basis vormen voor de inrichting van de opleiding. Het zwaartepunt in de opleiding ligt op het leren assisteren bij de tandheelkundige behandelingen. Het fundament van de functie en de opleiding is de tandheelkundige kennis. Met deze kennis als ondergrond worden de basisaspecten van de verschillende behandelingen aangeleerd. Vervolgens worden de vaardigheden in de praktijk gebracht om te kunnen assisteren bij de verschillende tandheelkundige behandelingen. Een ander onderdeel van de functie van de tandartsassistent is het frontoffice takenpakket. Ook hierbij wordt in de opleiding aandacht besteed aan zowel de theoretische kennis als de praktijkonderdelen (bijvoorbeeld triage).

De opleiding is opgebouwd uit twee delen, waarvoor afzonderlijk kan worden ingeschreven. De gehele opleiding duurt 9 maanden en wordt klassikaal gegeven in ons opleidingscentrum in Maarn. Er is sprake van theorie- en praktijkleren. Een deel van de opleiding omvat zelfstudie via een digitale leeromgeving, waarin theorie wordt behandeld. Op locatie wordt de koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk.

Deel I van de opleiding duurt 5 maanden en bestaat uit 8 lesdagen van 7 uur. De onderwerpen die worden behandeld zijn: basiskennis tandheelkunde en gebitsmorfologie; essentiële aspecten bij assisteren (infectiepreventie en Wet BIG, ergonomie, communiceren, 4-handed assisteren, agendaplanning en triage), beroepshouding en ethiek, basiskennis preventie en paropreventie, diversiteit van patiënten. Handelingen die hierbij horen zijn instrumenten klaarleggen, correct aangeven en goed leren afzuigen. Ook assisteren bij röntgen is een onderwerp wat al tijdens deel I van de opleiding aan bod komt.

Deel II van de opleiding duurt 5 maanden en bestaat uit 7 lesdagen van 7 uur. Onderwerpen zijn: verdieping tandheelkunde, assisteren bij de complexere behandelingen als endo(dontologie), kroon en brugwerk, prothese en extractie. Daarnaast supragingivaal tandsteen verwijderen onderfront, preventie, paro-preventie en plaque-kleurtest (PKT), fluoride en voorlichting.

Communicatie als essentieel onderdeel
Verweven door de gehele opleiding wordt er veel aandacht besteed aan communicatie. Het is een essentieel onderdeel; naast het duidelijk communiceren met de tandarts, met wie de tandartsassistent een nauwe samenwerking heeft, krijgt ze ook te maken met een grote diversiteit aan patiënten en externe contacten.

Aanvullende opleidingen en trainingen (o.a.):
• Orthodontie assistent
• Lokale verdoving
• Ultrasone gebitsreiniging
• Basisopleiding praktijkmanagement

Moet je voor alle delen inschrijven?
Je kunt kiezen voor de gehele A-opleiding (deel I en II) of indien gewenst alleen voor deel I. Voor de registratie in het ABC-register is het wel noodzakelijk om beide delen te hebben gevolgd.

Extra begeleiding gewenst?
Edin biedt voor deze opleiding mogelijkheid tot extra studiebegeleiding, waarbij speciale aandacht is voor studievaardigheden, praktijkleren en persoonlijke ontwikkeling.

Vrijstellingenbeleid
Wanneer je in aanmerking denkt te komen voor een vrijstelling, dan kan deze via het cursusbureau van Edin worden aangevraagd bij de examencommissie.
 
Wanneer word je toegelaten?
Je moet werkzaam zijn in een tandartspraktijk en je beschikt over een vooropleiding op vmbo-tl niveau.

Methode Edin klassikaal
Theorie: Klassikaal ondersteund door de digitale leeromgeving

Deel I
Praktijk: 8 lesdagen
Zelfstudie: 3-4 uur per week
duur: circa 5 maanden

Deel II
Praktijk: 7 lesdagen
Zelfstudie: 3-4 uur per week
duur: circa 5 maanden
 
Tandarts_assistentie ABC LOGO in blokje

Kerntaken en werkprocessen Tandartsassistent

Uitvoeren van frontoffice taken
• Draagt zorg voor de planning
• Neemt de hulpvraag aan, verheldert deze en zet vervolgstappen in gang
• Verwerkt patiëntgerelateerde informatie en administratie
• Verricht handelingen in het kader van tandheelkundige zorg

Assisteert bij uitvoeren tandheelkundige behandelingen
• Geeft voorlichting en advies
• Voert bepaalde tandheelkundige handelingen uit
• Zorgt voor logistiek en beheer

Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• Werkt aan de eigen deskundigheid
• Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
• Werkt multidisciplinair samen en stemt werkzaamheden af
 

Maak hier jouw keuze

 

Opleiding - A - Tandartsassistent
compleet 
 

data en inschrijven
Opleiding - A - Tandartsassistent
alleen deel 1


data en inschrijven
Opleiding - A - tandartsassistent
alleen deel 2


data en inschrijven
Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving