Mag ik als gediplomeerd preventieassistent zelfstandig werken?

Als gediplomeerd preventieassistent heb je geen zelfstandige bevoegdheid bij de behandeling van patiënten. Je werkt te allen tijde onder de verlengde arm constructie met een tandarts of een geregistreerd mondhygiënist.

De website van de KNMT vermeldt hierover het volgende:

Een preventieassistent is een tandartsassistent die is opgeleid in het uitvoeren van preventieve handelingen en mondhygiëne. Daarnaast biedt een preventieassistent ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de patiëntenbehandeling. 

Na opleiding is een preventieassistent in staat de volgende behandelingen zelfstandig uit te voeren:

  • onderzoek ten behoeve van de preventiebehandeling (o.a. bepalen PPS-score);
  • opstellen van een preventiebehandelplan;
  • uitvoeren plaque-kleurtest;
  • geven van voedingsadvies, voorlichting en instructie mondhygiëne en poetsinstructie;
  • verwijderen van zichtbaar boven het tandvlees  aanwezig tandsteen en/of tandplaque;
  • polijsten van tanden;
  • lokaal aanbrengen van fluoride. 

De tandarts is degene die bepaalt welke patiënten door de preventieassistent gezien en/of behandeld kunnen worden. De tandarts kan ook bepalen de patiënt naar een mondhygiënist te verwijzen.