Drs. Arie Hoeksema

Geriatrisch tandarts
Arie Hoeksema

Arie Hoeksema is in 1991 als tandarts aan de RUG afgestudeerd. In 1993 heeft hij zich gevestigd als tandarts algemeen practicus in Winschoten. Hij heeft sindsdien gewerkt aan de ontwikkeling van Mondzorgcentrum Winschoten, een moderne multidisciplinaire praktijk met diverse differentiaties met momenteel 35 teamleden. Daarnaast is hij sinds 1991 parttime werkzaam in de tandheelkundige zorg aan kwetsbare ouderen in diverse verpleeghuizen in zijn regio.

In 2016 is hij als onderzoeker van afdeling MKA en Bijzondere Tandheelkunde van het UMCG gepromoveerd op het proefschrift “Oral health in frail elderly”. Naast zijn functie als senior onderzoeker is hij tevens als gastdocent verbonden aan het CTM Groningen en bij de huisartsenopleiding van het UMCG. Sinds 2017 is hij toegetreden tot de Richtlijn Advies Commissie (RAC) van het richtlijn instituut KIMO in het domein mondzorg voor ouderen.

Binnen de NVGD is hij sinds 2019 voorzitter van het Consilium Gerondontologie en heeft hij meegewerkt aan de ontwikkeling van diverse KIMO richtlijnen. Naast de zorg voor kwetsbare ouderen en de algemene praktijk heeft hij zich tevens erkend ontwikkeld in het vakgebied  van de orale implantologie, slaapgeneeskunde en is hij sinds 2014 erkend als tandarts-geriatrie.