Training TMS Tandheelkunde CBCT (basis)

  • Tandarts
2 dagen
Certificaat
Klassikaal onderwijs
€1.295,-
Cbct

2 daagse training

De inhoud van de training is omschreven in de Ministeriële regeling basisveiligheidnormen stralingsbescherming. Hierin staat ook op welk niveau de cursist de vereiste kennis moet worden aangeboden. De training “Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming – conebeamCT ” wordt deels online aangeboden. De deelnemer volgt de training deels thuis deels via een interactieve digitale training (ongeveer 8 uur) en komt 2 dagen naar de leslocatie.

CBCT is een relatief nieuwe technologie binnen de tandheelkunde; het gebruik ervan kan diagnostische voordelen opleveren maar zorgt ook voor een hogere stralingsbelasting voor patiënt en omgeving. Deze cursus is speciaal gericht op de eisen die in de ministeriële regeling, behorende bij het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, in de Europese richtlijn Conebeam CT en de Richtlijn Radiologie van de KNMT aan de tandarts en tandartsspecialist worden gesteld. De inhoud van de cursus (zie onderwerpen) behandelt de kerncompetenties zoals geformuleerd in artikel 5.22, bijlage 5.2 van het Besluit.

Na het volgen van deze training en het behalen van de hieraan verbonden toets voldoet u aan de vereisten die door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gesteld worden met betrekking tot de (stralings)deskundigheid van gebruikers van CBCT-toestellen.

Regeling stralingsbescherming medische blootstelling:
Artikel 4 Aanvullende eis Conebeam CT

Een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT heeft met goed gevolg een opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met de Conebeam CT afgerond. Deze training moet hebben plaatsgevonden bij een erkende instelling overeenkomstig artikel 5.11 en 5.22 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Conebeam CT geeft de mogelijkheid om tegen een aanvaardbare dosis 3-dimensionele opnamen te vervaardigen van het hoofd-halsgebied. Omdat de stralingsdosis voor de patiënt bij Conebeam CT opnamen een factor 20 tot factor 300 hoger is dan bij intraorale röntgenopnamen is een goede uitvoering van de rechtvaardiging des te belangrijker. Daarom moet de gebruiker van CBCT voldoen aan de kerncompetenties voor ‘Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met Conebeam CT‘. Deze opleiding is aanvullend op de basisopleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor de tandheelkunde en vervangt deze dus niet.

Als een tandarts verwijst voor diagnostiek middels een Conebeam CT opname dient de verwijzer ook basale kennis te hebben over indicatiestelling van Conebeam CT opnamen en diagnostiek, omdat met de verwijzing het proces van het gebruik van straling voor de opname(n) wordt gestart. De feitelijke rechtvaardiging wordt gesteld door de tandarts(specialist)-TMS - Conebeam CT die de opname vervaardigt en de instellingen voor een optimale dosis bepaald. De tandarts(specialist) is verantwoordelijk voor de interpretatie van het volledige in beeld gebrachte volume.

De belangrijkste eisen die aan de procedure worden gesteld zijn:

Voordat een Conebeam CT opname wordt gemaakt dient altijd klinisch onderzoek plaats te vinden.

Van een Conebeam CT onderzoek dient een radiologisch verslag te worden gemaakt dat het gehele in beeld gebrachte volume betreft.

Een tandarts(specialist) heeft een theoretische en praktische opleiding gevolgd in het gebruik van een Conebeam CT toestel en de rechtvaardiging van en diagnostiek met Conebeam CT beelden.

Het Conebeam CT toestel moet worden ingesteld volgens de ALARA principes, afgestemd op de diagnostische taak.

Medisch deskundigen en andere personen die betrokken zijn bij de praktische onderdelen dienen zich per vijf jaar minimaal 8 uur bij te scholen.

 

KRT/ NVMKA

Deelnemers die staan ingeschreven in het KRT-register of NVMKA-register ontvangen 13 punten.

       
 

Benodigde investering

   
  Lesgeld (4 dagdelen) € 1.170,-  
  Studiematerialen € 50,-  
  Koffie/thee en lunch arrangement € 40,-  
  Examenkosten (inclusief 1 x herexamen) € 50,-  
  Totale investering € 1.295,-  
     BTW-vrij  

Niet inbegrepen

Studieboek:

Cone Beam Computed Tomografie, ISBN: 9789089763501

Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan

Deze training is vereist voor tandartsen die werken met Conebeam CT apparatuur.

Locatie

Klassikale opleidingen worden, tenzij anders vermeld, verzorgd in het Edin-opleidingscentrum te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug).
Zie ook de informatie per geselecteerde startdatum.

Routebeschrijving


Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan


Docenten

De onderstaande docenten zijn verbonden aan deze opleiding.

Kostas Syriopoulos

Docent stralingsdeskundige

Esther Raaijmakers

Docent stralingsdeskundige

Björn Schrauwen

Docent stralingsdeskundige