Training TMS Tandheelkunde (basis) (voor mondhygiënisten)

 • Mondhygiënist
2 dagen
Certificaat
Klassikaal onderwijs
€795,-
Rontgen1

Algemeen

Sinds 2006 mogen mondhygiënisten primaire cariës behandelen, anesthesie geven en röntgenopnamen maken. De kennis en vaardigheden hiervoor zijn opgenomen in de opleiding. Daarbij mochten zij in opdracht van een tandarts “functioneel zelfstandig” met betrekking tot de behandeling van primaire cariës deze werkzaamheden uitvoeren. Voor het maken van röntgenfoto’s bleef echter toezicht van een tandarts nodig.

Dit betreft in eerste instantie de basiscursus waarin alle relevante kennis voor het beheren van röntgenapparatuur, het indiceren van de röntgenopnamen en het interpreteren en diagnosticeren van die opnamen wordt behandeld, gericht op de verantwoordelijkheid van de mondhygiëniste. Daarnaast is er, zoals ook in de wet is voorgeschreven, een herhalingscursus die elke 5 jaar moet worden gevolgd om de kennis up-to-date te houden.

Het is belangrijk erop te wijzen dat een verantwoord gebruik van röntgenstraling niet alleen berust op toepassing van de maatregelen voor stralingsbescherming, maar ook op een juiste indicatiestelling voor en interpretatie van de röntgenopnamen. Het doel van het gebruik van straling is immers het verkrijgen van informatie in het kader van de behandeling van de patiënt en ten behoeve van de klinische beslissingen. Zonder een goede interpretatie immers is het gebruik van straling nutteloos en geeft dus een ongewenste belasting voor de patiënt. Voor het overige is de inhoud vergelijkbaar met de inhoud TMS voor de tandarts, zoals opgenomen in bijlage 5.2, onderdeel B2 van de ministeriële Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Onderwerpen

 • Productie van straling
 • Interactie van straling en materie
 • Biologische effecten van straling
 • Dosiseenheden en bepaling van doses
 • Maatregelen in het kader van de stralingshygiëne gericht op patiënten, leden van het tandheelkundig team, personen in de omgeving (praktijk en daarbuiten)
 • Principes van stralingsbescherming
 • Wet- en regelgeving
 • Verantwoordelijkheden van de toezichthoudend medewerker
 • Indicatiestelling van röntgenopnamen
 • Anatomie, voor zover relevant voor de interpretatie van de röntgenopnamen
 • Herkennen van afwijkingen op röntgenopnamen
 • Herkennen van fouten in de opnametechniek en weten hoe deze te voorkomen

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus heeft de deelnemer de volgende leerdoelen behaald:
De cursist kan:

 • de eigenschappen van straling en de interactie met materie uitleggen;
 • de maatregelen voor het veilig gebruik van straling toepassen en de consequenties hiervan begrijpen voor de praktijkvoering;
 • de relevante wet- en regelgeving toepassen binnen de praktijkvoering;
 • de kwaliteit van gemaakte opnamen beoordelen, fouten herkennen, voorkomen of verbeteren.
 • opnamen beoordelen op aanwezige pathologie en mogelijke toevalsbevindingen duiden.

Studiebelasting

De omvang van de cursus is 2 dagen waarbij de 1e dag vooral gewijd is aan de fysische aspecten, radiobiologie en wet- en regelgeving. De 2e dag staat in het kader van de rechtvaardiging en de interpretatie van röntgenopnamen (het normale en het afwijkende beeld, alsmede het herkennen van fouten in de opnametechniek).
De totale omvang zal ongeveer 10 uur zelfstudie voorafgaand aan de cursus zijn en 2 dagen contact onderwijs, afgesloten met een toets.

KRM

De accreditatie voor het KRM is aanvraag.

       
 

Benodigde investering

   
  Lesgeld (4 dagdelen) € 670,-  
  Studiematerialen € 35,-  
  Koffie/thee en lunch arrangement € 40,-  
  Examenkosten (inclusief 1 x herexamen) € 50,-  
  Totale investering € 795,-  
     BTW-vrij  

 

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van onderstaand studieboek. Deze is niet inbegrepen in het lesgeld.

 

 • Tandheelkundige radiologie, ISBN 978-90-8976-286-3

 

Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan

Alle mondhygiënisten zijn toelaatbaar voor deze training.

Alleen voor geregistreerde mondhygiënisten is deze training een vereiste.

Toelichting

In het tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiëniste van 17 mei 2019 zijn deze bevoegdheden bij wijze van “experiment” uitgebreid. Zo Is in artikel 4 en artikel 8 opgenomen dat de geregistreerd-mondhygiënist, vooralsnog voor de periode 2020-2025, geen opdracht meer nodig heeft van een tandarts voor het uitvoeren van genoemde handelingen. De mondhygiënist moet dan wel relevante scholing hebben gevolgd en geregistreerd staan in het BIG-register met deze kennis (de geregistreerd-mondhygiënist). In artikel 6.3.b staat dat de geregistreerd-mondhygiënist in staat moet zijn tot “het diagnosticeren van aandoeningen op het gebied van cariologie en parodontologie”. Daarvoor mogen intraorale röntgenopnamen worden toegepast. Dat betekent dus dat de mondhygiënist die intraorale opnamen zelfstandig mag indiceren en uitvoeren. Panoramische opnamen of Conebeam CT vallen buiten deze bevoegdheid.

Met de uitbreiding van de bevoegdheden moet ook het kennisniveau van de mondhygiëniste evenredig worden uitgebreid. Dat betekent dat zij/hij meer kennis moet hebben van pathologie in het hoofd-halsgebied. Als de mondhygiëniste ook de bevoegdheid krijgt om zelf röntgenapparatuur te beheren, moet ook de kennis van de straling, de gevaren van straling, mogelijkheden tot bescherming en de relevante wet- en regelgeving aanwezig zijn. In artikel 3.3 van het tijdelijk besluit is vastgelegd dat de mondhygiëniste de opleiding “TMS tandheelkunde basis” moet hebben gedaan om zich in het BIG-register te kunnen laten inschrijven als geregistreerd-mondhygiënist.

Locatie

Klassikale opleidingen worden, tenzij anders vermeld, verzorgd in het Edin-opleidingscentrum te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug).
Zie ook de informatie per geselecteerde startdatum.

Routebeschrijving


Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan


Docenten

De onderstaande docenten zijn verbonden aan deze opleiding.

Björn Schrauwen

Docent stralingsdeskundige

Kostas Syriopoulos

Docent stralingsdeskundige

Esther Raaijmakers

Docent stralingsdeskundige

Direct inschrijven

Startdatum
07 september 2024
Locatie
 • Edin Maarsbergen
Lesdagen
 • zaterdag 07 september 2024
 • zaterdag 05 oktober 2024
Startdatum
25 oktober 2024
Locatie
 • Edin Maarsbergen
Lesdagen
 • vrijdag 25 oktober 2024
 • vrijdag 06 december 2024
Startdatum
02 november 2024
Locatie
 • Edin Maarsbergen
Lesdagen
 • zaterdag 02 november 2024
 • zaterdag 07 december 2024