Selecteer een datum om je in te schrijven

Een goede paro-preventieassistent levert een enorme bijdrage aan het voorkomen van aandoeningen in de mond. Ook kunnen ze in de praktijk (nog) meer worden ingezet bij de moeilijkere preventieve taken, zoals de ondersteuning van de tandarts en/of mondhygiënist bij de behandeling van patiënten binnen het paro-protocol.

Dit moet uiteraard wel verantwoord en volgens alle richtlijnen gebeuren en daarom biedt Edin deze opleiding tot Paro-preventieassistent aan.


De doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor actieve, gemotiveerde preventieassistenten met minimaal één jaar werkervaring in de rol van zelfstandig werkend preventieassistent. De student heeft het diploma als preventieassistent behaald en is als zodanig geregistreerd in het Register Preventieassistenten. Iedere student moet voorafgaand aan de opleiding een ingangstoets met succes afleggen. Deze bestaat uit een praktijk- en theorietoets.

Leerdoelen
Na afloop van deze opleiding beschikt de student over de competenties (kennis, vaardigheden en attitude) voor het verrichten van de nazorg en initiële therapie bij paropatiënten met pockets tot en met 5 mm (zonder complicerende factoren).

Dat betekent dat de student:

  • op de hoogte is van de grenzen in het werkveld van de paro-preventieassistent en hiernaar handelt;
  • zijn/haar werkzaamheden uitvoert op basis van de WIP (Werkgroep Infectie Preventie) richtlijn;
  • het benodigde instrumentarium op een adequate wijze slijpt;
  • de parodontiumstatus kan invullen, lezen en begrijpen;
  • een juiste, geschikte op-maat instructie kan geven aan de patiënt over het reinigen van hun gebit;
  • supragingivaal tandsteen kan verwijderen van de parodontale nazorg-patiënt;
  • de subgingivale en supragingivale biofilm bij de parodontaal behandelde patiënt op de juiste wijze kan verstoren en verwijderen met handinstrumentarium en ultrasone reinigingsapparatuur;
  • op de juiste manier de gegevens van de behandeling registreert en verwerkt;
  • de juiste conclusies trekt uit de pocketstatus en de parodontiumstatus voor de uit te voeren behandeling;
  • het subgingivaal tandsteen kan verwijderen met handinstrumentarium en ultrasone reinigingsapparatuur.

Bijzondere voorwaarden
Tijdens de opleiding is het van groot belang dat studenten in hun praktijk worden begeleid door de tandarts en/of mondhygiënist. Om deze begeleiding optimaal te laten verlopen, wordt er vooraf gevraagd om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen, waarin wordt vastgelegd welke begeleiding vanuit de praktijk noodzakelijk is.

Daarnaast wordt de praktijkbegeleider ook verwacht tijdens de kick off van de opleiding en wordt aan de praktijkbegeleider gevraagd om geschikte patiënten te selecteren waarmee de student haar vaardigheden kan oefenen.

Opzet van de opleiding
De opleiding paro-preventieassistent is exact gelijk aan de combinatie van de opleiding Paro-nazorg assistent plus de opleiding Initiële therapie.

Feitelijk komt het erop neer dat de student beide opleidingen na elkaar volgt.

Lesschema
Naast de theoretische e-learning blokken, vinden er praktijkdagen plaats in de praktijk van de student. Tijdens deze praktijkdagen worden diverse handelingen aangeleerd en geoefend. Voorafgaand aan en na deze praktijkdagen is het van belang dat de student de handelingen blijft oefenen onder toeziend oog van de praktijkbegeleider.

Tijdens de praktijkdagen zorgt de praktijk voor de benodigde instrumentaria en materialen. Ook selecteert de student een aantal patiënten voor de patiëntbehandelingen.

Het totaal te plannen programma bestaat uit dezelfde onderdelen als de opleidingen Paro-nazorg en de Initiële therapie.

Lesschema eerste deel (gelijk aan opleiding Paro-nazorg assistent)

Soort les

Locatie

Verband

Duur per les

1 x Ingangstoets

Eigen praktijklocatie

Individueel

circa 4 uur

1 x Kick-off + praktijkbegeleider

Eigen praktijklocatie

Individueel

circa 8 uur

14 x Theorieblokken

Digitale leeromgeving

Individueel

Eigen tempo

6 x Praktijklessen

Eigen praktijklocatie

Individueel

4 uur

1 x les Parodontologie

Edin Maarn

Groep

8 uur

1 x Theorie-examen

Edin Maarn

Groep

samen circa 6,5 uur

1 x Communicatietraining

1 x Praktijkexamen

Eigen praktijklocatie

Individueel

4 uur

Lesschema tweede deel (gelijk aan opleiding Initiële therapie)

Soort les

Locatie

Verband

Duur per les

6 x Theorieblokken

Digitale leeromgeving

Individueel

Eigen tempo

5 x Praktijklessen

Eigen praktijklocatie

Individueel

4 uur

1 x les Parodontologie

Edin Maarn

Groep

samen 4 uur

1 x Theorie-examen

1 x Praktijkexamen

Eigen praktijklocatie

Individueel

4 uur

De totale doorlooptijd van de opleiding is mede afhankelijk van de planning van de praktijkdagen. De totale periode van de gehele opleiding is circa één jaar.

Zelfstudie: 3 tot 4 uur per week.

Benodigde investering
Tarieven BTW vrijgesteld, tenzij anders vermeld

Lesgeld:                             € 6.495,- p.p.
Ingangstoets:                     inbegrepen
Studieboeken:                   n.v.t.
Herexamen:                       € 400,-
KM-vergoeding docent:     0,35 € per km.

Korting op lesgeld indien u met Edin een mantelovereenkomst heeft gesloten:
bij 1 deelnemer:                 - € 150,- p.p.

NIEUW: Terugkomdag
Ook na het afronden van deze opleiding hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling van door ons opgeleide mensen. Daarom hebben wij besloten vanaf 1 januari 2018 alle gediplomeerden uit te nodigen voor een jaarlijkse terugkomdag of middag. De eerste keer is voor onze rekening en daarna kunt u tegen een zeer geringe bijdrage (€ 45,- p.p.) up-to-date blijven.

Wanneer u deelneemt aan het terugkomprogramma, voldoet u automatisch aan de voorwaarden van het register van preventieassistenten voor herregistratie na drie jaar. Zo slaat u twee vliegen in één klap!

Mantelovereenkomst
Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een mantelovereenkomst met Edin?
meer info