De onderwijsvisie en kwaliteitsborging

De missie van Edin is: ‘Een gezonde mond voor iedereen’. Hier draagt Edin aan bij door scholing aan te bieden die het personeel in de tandartspraktijk in staat stelt om de beste mondzorg te kunnen leveren.

Drie pijlers

Persoonlijke aandacht en focus op de individuele student.
Iedere student krijgt onderwijs op maat om optimale leerresultaten te kunnen behalen, en wordt hier persoonlijk bij begeleid.

Pro-activiteit.
Vanuit de docent, vanuit de student én vanuit Edin speelt pro-activiteit een grote rol. Edin is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied en verwerkt dit in haar onderwijs.Docenten zijn goed en kundig opgeleid. Van studenten verwachten we een proactieve werk- en studiehouding.

Aantoonbare kennis en vaardigheid.
Edin reikt alleen een diploma uit wanneer de student heeft aangetoond bekwaam te zijn in de relevante vaardigheden en kennis.

Visie op didactiek

Centraal in onze opleidingen staat het vakinhoudelijk handelen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de competenties uit het internationaal gehanteerde CanMeds rollenmodel: communiceren, samenwerken, professioneel handelen,leren en ontwikkelen, gezondheidsbevorderend handelen en organiseren. Bij de lesmethoden wordt er gebruik gemaakt van een integrale aanpak. Dit betekent dat het werken aan de competenties verweven is in de lessen. Ook zijn er per opleiding een aantal essentiële vaardigheden die bij elk onderwerp terugkomen. Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als hygiëne, communicatie en ergonomie.

integrale methode

Wij bieden studenten een brede theoretische basis,waarbij op verschillende manieren altijd een koppeling naar de praktijk gemaakt wordt. Praktijklessen worden klassikaal aangeboden of in de eigen praktijk via één-op-één(of één-op-twee) onderwijs (flex). In ons onderwijs is er veel aandacht voor de individuele student. Om een rijke leeractiviteit te creëren, wordt de lesstof aangeboden op verschillende niveaus van de taxonomie van Bloom: onthouden, begrijpen, toepassen en analyseren. Hierbij ligt de nadruk op ‘toepassen’, wat goed aansluit bij de studenten op mbo-4 niveau en de veel in de medische sector gehanteerde ‘verlengde-armconstructie’. Tijdens theorielessen wordt de lesstof behandeld door onder meer presentaties, discussies, simulatie van de praktijk en praktijkcases. Ter ondersteuning heeft Edin een stimulerende, interactieve online leeromgeving met studiematerialen, filmpjes, afbeeldingen en opdrachten. Tijdens de praktijklessen wordt er voornamelijk gewerkt aan vaardigheden, het toepassen van kennis en ergonomie. Edin kan garanderen dat haar afgestudeerden veel theoretische kennis hebben én zeer vaardig zijn in de praktijk. Voor studenten die hier behoefte aan hebben, biedt Edin de mogelijkheid tot extra studiebegeleiding. Hierbij is speciale aandacht voor studievaardigheden, praktijkleren en persoonlijke ontwikkeling.

Stelsel van kwaliteitszorg

Edin heeft de ambitie om de kwaliteit van haar opleidingen en organisatie voortdurend te verhogen. Als organisatie zorgen wij ervoor dat we blijven reflecteren op onze producten, dienstverlening en onze werkwijze. Hiervoor heeft Edin de uitkomsten van interne en externe audits goed in beeld en is de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA) verankerd in de gehele organisatie.

Speerpunten van ons kwaliteitsbeleid:

De student staat centraal.
Edin zorgt ervoor dat de student bij de juiste opleiding terechtkomt. Onze studenten hebben een grote meerwaarde voor de beroepspraktijk.

Aansluiting bij de actuele eisen en kaders.
Edin is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en houdt hiermee haar opleidingen up-to-date.

Verbinding tussen de praktijk en onze opleidingen.
Edin zorgt ervoor dat haar opleidingen altijd aansluiten op wat de beroepspraktijk nodig heeft.

Professioneel handelen.
Edin investeert in haar medewerkers en docenten en stimuleert een goede samenwerking.

Voortdurende ontwikkeling van het onderwijs.
Edin brengt continu verbeteringen en vernieuwingen aan in haar opleidingen en didactiek.

Visie op opleidingsklimaat

Edin hecht waarde aan een goed en veilig leerklimaat. Er is veel aandacht voor individuele begeleiding en wij geloven in talent. Edin wil niemand begrenzen in zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Onze studenten krijgen ruimte om te leren en mogen fouten maken. Door samen te werken leren studenten van en met elkaar. Om dit leerklimaat te realiseren, hanteren we de volgende uitgangspunten voor onze opleidingen:

Kleinschalig.
Studenten volgen klassikale lessen in kleine groepen.

Individuele begeleiding.
Tijdens de praktijkdagen wordt een student begeleid door een vaste docent.

Goede tandheelkundige faciliteiten.
Een professionele opleidingslocatie met moderne behandelunits waar studenten oefenen met tandheelkundige materialen en apparatuur.

Professionele, betrokken docenten.
Docenten hebben binding met de praktijk.

Actueel onderwijs.
Edin is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied en richt het onderwijs daarop in.

Docenten.
Edin maakt gebruik van eigen vakkundige docenten met een sterke theoretische achtergrond en ruime praktijkervaring. Onze docenten zijn zelf ook werkzaam in de tandheelkundige praktijk. Een aantal docenten bezit specifieke deskundigheid, zoals orthodontie, lokale verdoving of parodontologie.Waar nodig wordt externe capaciteit en deskundigheid ingehuurd. Door de grote aandacht voor de individuele student, kan de docent heel gericht bijsturen, extra handvatten aanreiken en de student specifiek ondersteunen waar nodig. Onze docenten krijgen regelmatig bij- en nascholingen lessen worden regelmatig bezocht en geëvalueerd door collega docenten en onze onderwijskundigen.


Werken bij Edin?  Actuele vacatures vind je hier.

Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving