Training Tweevlaks composiet restauraties

  • Preventieassistent (B)
  • Paro-assistent (C)
circa 4 maanden
Certificaat
Klassikaal
€4.295,-
2M5A3113

Algemeen

In deze 7-daagse vervolgopleiding leert de tandartsassistent tweevlaks restauraties vervaardigen in premolaren en molaren (fantoom) welke door primaire cariës zijn aangetast. In eigen praktijk moeten een aantal klinische werkzaamheden worden uitgevoerd. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijke en praktische toets. na het met succes afronden van de opleiding ontvang je een certificaat van bekwaamheid.

Het restaureren van tandbederf in de approximale vlakken vraagt om bijzondere aandacht en vaardigheid. Zoals het maken van preparaties zonder aangrenzende gebitselementen te beschadigen, het vervaardigen van een adequaat contactpunt, het herstel van vorm en functie en het voorkomen van post-operatieve pijnklachten. Het kunnen maken van bewuste keuzes uit beschikbare adhesieve restauratiematerialen vereenvoudigt het restauratieproces. Kennis wordt aangereikt in de vorm van voordrachten en het bespreken van relevante wetenschappelijke artikelen.

Praktische vaardigheden worden aangeleerd in fantoompracticum en klinische oefeningen.

Leerdoelen

Na afloop van deze opleiding bezit je de kennis en vaardigheden om op verwijzing van een tandarts tweevlaks restauraties te vervaardigen in premolaren en molaren (fantoom) welke door primaire cariës zijn aangetast. Hieronder vallen onder andere de volgende onderdelen:

  • het indicatiegebied van klasse II composietrestauraties (primaire cariës) kennen
  • keuzes maken uit beschikbare restauratiematerialen
  • het prepareren van klasse II caviteiten in het approximale gebied van premolaren en eerste molaren
  • vorm en functie herstellen met behoud van een adequaat contactpunt
  • het voorkomen van post-operatieve pijnklachten
       
 

Benodigde investering

   
  Lesgeld (14 dagdelen) € 3.855,-  
  Studiematerialen € 50,-  
  Food- en beverage arrangement (lunches, drinks) € 140,-  
  Examenkosten (inclusief 1 x herexamen) € 250,-  
  Totale investering € 4.295,-  
     BTW-vrij  

 

Niet inbegrepen

Boek: Cariëslaesies op de website van geneeskundeboek.nl (ISBN 9789085621355).

2e herexamen groepsgewijs: € 150,-, of
2e herexamen individueel: € 250,-

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:
Je moet de opleiding Composiet-fissuurlakrestauratie met succes hebben afgerond.

Locatie

Klassikale opleidingen worden, tenzij anders vermeld, verzorgd in het Edin-opleidingscentrum te Maarn (Utrechtse Heuvelrug).
Zie ook de informatie per geselecteerde startdatum.

Routebeschrijving


Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan


Docenten

De onderstaande docenten zijn verbonden aan deze opleiding.

Edinteamnovember 4

Duncan Goos

Docent opleidingen voorbehouden handelingen
Edinteamnovember 27

Henri Scheper

Docent opleidingen voorbehouden handelingen
Edin2022 49

Uwe Breuch

Docent opleidingen voorbehouden handelingen

Direct inschrijven