Training Röntgen CBCT (update)

  • Tandarts
1 dag
Certificaat
Klassikaal onderwijs, Online-classroom
€675,-
Paul van der Stelt

1-daagse update training

Regeling stralingsbescherming medische blootstelling:
Artikel 4 Aanvullende eis Conebeam CT

Een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT heeft met goed gevolg een opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met de Conebeam CT afgerond. Deze training moet hebben plaatsgevonden bij een erkende instelling overeenkomstig artikel 5.11 en 5.22 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

De gebruiker van een conebeam-toestel moet eens per 5 jaar kunnen aantonen dat zijn/haar kennis met betrekking tot het gebruik van deze opnametechniek up-to-date is. Na het volgen van deze training voldoet de tandarts als toezichthoudend medewerker stralingsbescherming Conebeam CT weer aan deze vereiste.

Doel van de training

De belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen in deze training, vormen de basis van het toepassen van CBCT in de tandheelkundige diagnostiek:

- Voordat een Conebeam CT opname wordt gemaakt dient altijd klinisch onderzoek plaats te vinden.

- Van een Conebeam CT onderzoek dient een radiologisch verslag te worden gemaakt dat het gehele in beeld gebrachte volume betreft.

- Een tandarts(specialist) heeft een theoretische en praktische opleiding gevolgd in het gebruik van een Conebeam CT toestel en de rechtvaardiging van en diagnostiek met Conebeam CT beelden.

- Het Conebeam CT toestel moet worden ingesteld volgens de ALARA principes, afgestemd op de diagnostische taak.

- Medisch deskundigen en andere personen die betrokken zijn bij de praktische onderdelen dienen zich per vijf jaar minimaal 8 uur bij te scholen.

Vorm en inhoud van de training

De inhoud van de training is omschreven in de Ministeriële regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Hierin staat ook op welk niveau de cursist de vereiste kennis moet worden aangeboden. De opleiding “Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming – conebeamCT ” wordt deels online aangeboden. De cursist volgt de cursus deels thuis deels via een interactieve digitale cursus (ongeveer 4 uur) en komt 1 dag naar de cursuslocatie.

In de update-training wordt de kennis van de basistraining opgefrist en worden de nieuwe ontwikkelingen besproken. Ook worden klinische voorbeelden van CBCT-onderzoeken besproken. Na het volgen van deze training voldoet u aan de vereisten overeenkomstig de kerncompetenties zoals geformuleerd in artikel 5.22, bijlage 5.2 van het Besluit en hetgeen door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gesteld wordt met betrekking tot de (stralings)deskundigheid van gebruikers van CBCT-toestellen.

Benodigde investering

Lesgeld: € 675,- p.p.


Er geldt een standaardkorting van 4% op het lesgeld indien u met Edin een mantelovereenkomst heeft gesloten.

Tarieven BTW vrijgesteld, tenzij anders vermeld
Koffie,thee, lunch inbegrepen

Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan

De gebruiker van een conebeam-toestel moet eens per 5 jaar kunnen aantonen dat zijn/haar kennis met betrekking tot het gebruik van deze opnametechniek up-to-date is. Na het volgen van deze cursus voldoet de tandarts als toezichthoudend medewerker stralingsbescherming Conebeam CT weer aan deze vereiste.

Locatie

Klassikale opleidingen worden, tenzij anders vermeld, verzorgd in het Edin-opleidingscentrum te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug).
Zie ook de informatie per geselecteerde startdatum.

Routebeschrijving


Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.


Vraag aan

Docenten

De onderstaande docenten zijn verbonden aan deze opleiding.

Direct inschrijven

Startdatum
03 februari 2024
Locatie
  • Edin Maarsbergen
Lesdagen
  • zaterdag 03 februari 2024
Docenten
  • Kostas Syriopoulos