Training Parodontale nazorg

 • Preventieassistent (B)
Circa 6 maanden
Certificaat
Flex-individueel
€3.995,- v.a.
2M5A3113

Kenmerken
Algemeen
Leerdoelen
Begeleiding in de praktijk
Examinering en diplomering
Nascholing

Kenmerken

 • Flexibel individueel onderwijsprogramma.
 • De training kan maximaal door twee studenten tegelijk worden gevolgd.
 • Praktijklessen in de eigen praktijk. Theorie via zelfstudie in de digitale leeromgeving.
 • Tijdens deze training maak je gebruik van een digitale leeromgeving. Hiervoor is het belangrijk dat je een computer, laptop of tablet tot je beschikking hebt. 
 • Alleen voor het theorie-examen/communicatieles kom je naar Edin te Maarn.
 • De docent komt voor tenminste 6 lessen naar jouw eigen praktijk.
 • Een les duurt 4 uur bij een 1 docent-op-1 student opleiding.
 • Een les duurt 5 uur bij een 1-docent-op-2 studenten opleiding.
 • Gedurende de training en een aantal maanden daarna krijg je toegang tot de Edin Digitale Leeromgeving.
 • Je oefent wekelijks in de eigen praktijk. Hiervoor krijg je opdrachten van de docent.
 • Een aan te wijzen interne praktijkbegeleider helpt en coacht je bij de praktijkoefeningen.
 • Tot het theorie-examen ben je 3 tot 4 uur per week bezig met zelfstudie.
 • De gehele training duurt van kick-off tot het laatste examen circa 6 maanden.
 • De planning van de lesdagen geschiedt in overleg tussen de praktijkmanager en de planningscoördinator van Edin.

Algemeen

De Paro-nazorgassistent is een gediplomeerd preventieassistent die de training Parodontale nazorg met goed gevolg heeft afgerond. Hij of zij wil graag een grotere rol spelen bij de behandeling van patiënten met parodontale problemen.

De training richt zich op de supragingivale en subgingivale nazorg van de gehele dentitie met pockets tot en met 5 mm (zonder complicerende factoren). De paro-nazorgassistent verricht nooit zelf de initiële therapie.

Leerdoelen

Na afloop van deze training beschikt de student over de competenties (kennis, vaardigheden en attitude) voor het verrichten van de nazorg bij paro-patiënten met pockets tot en met 5 mm (zonder complicerende factoren). Dat betekent dat de student:

 • op de hoogte is van de grenzen in het werkveld van de paro-preventieassistent en hiernaar handelt;
 • zijn/haar werkzaamheden uitvoert op basis van de Richtlijn Infectiepreventie;
 • het benodigde instrumentarium op een adequate wijze slijpt;
 • de parodontiumstatus kan invullen, lezen en begrijpen;
 • een juiste, geschikte op-maat instructie kan geven aan de patiënt over het reinigen van hun gebit;
 • supragingivaal tandsteen kan verwijderen van de parodontale nazorg-patiënt;
 • de subgingivale en supragingivale biofilm bij de parodontaal behandelde patiënt op de juiste wijze kan verstoren en verwijderen met handinstrumentarium en ultrasone reinigingsapparatuur;
 • op de juiste manier de gegevens van de behandeling registreert en verwerkt.

Tijdens de training wordt voortdurend gewerkt aan essentiële integrale vaardigheden zoals: infectiepreventie, communicatie, ergonomie en verslaglegging.

Begeleiding in de praktijk

De tandarts dient de student tijdens de training bij voorkeur door een mondhygiënist te laten begeleiden. Met name bij het uitvoeren van de oefenopdrachten is toezicht en coaching van essentieel belang voor het leerproces van de student. Uiteraard kan de tandarts er ook voor kiezen de begeleiding zelf te doen.

Geen begeleiding beschikbaar of extra begeleiding gewenst?
Edin biedt mogelijkheid tot coaching on-the-job en extra studiebegeleiding, waarbij speciale aandacht is voor studievaardigheden, praktijkleren en persoonlijke ontwikkeling. Indien u dit wenst vraagt u dan een voorstel aan bij info@edin.nl of bel met (0343) 449970.

Examinering en diplomering

De training wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkexamen. Als deze met succes zijn afgerond ontvangt de student het certificaat.

Nascholing

Speciaal voor preventie- en paro-assistenten organiseert Edin tenminste één keer per jaar een terugkomdag. Dit is een studiedag voor gediplomeerde assistenten B en C. Heb je je diploma bij Edin gehaald, dan is de eerste deelname aan de terugkomdag inbegrepen in de prijs van de opleiding. Wil je vaker komen, dan kan dat tegen een eigen bijdrage.

       
 

Benodigde investering single-setting

per persoon  
  Lesgeld (12 dagdelen) € 3.545,-  
  Studiematerialen € 50,-  
  Food- en beverage arrangement (lunches, drinks)    
  Examenkosten € 400,-  
  Totale investering € 3.995,-  
     BTW-vrij  

 

Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op inzet van een Edin-docent die woonachtig is in de regio waar de tandartspraktijk is gevestigd. Bij geen beschikbaarheid van een docent die woonachtig is in de regio van de tandartspraktijk kan een toeslag gelden.

Exclusief:
Reiskosten van de docent á € 0,35 per km.

Optioneel:
Herexamen: € 400,- p.p.
Eventuele extra in te zetten lessen of begeleiding.

STAP-budget mogelijk
Maximaal subsidiebedrag: € 1.000,-.

Meer info

Kostenopgave opvragen

 

Om toegelaten te worden tot deze training moet je beschikken over een diploma preventieassistent behaald bij een door het Register Preventieassistenten erkende opleider.

Je kunt hieronder checken of je toelaatbaar bent.

Locatie

Een Flex-opleiding wordt altijd in de eigen praktijk van de student verzorgd.

Docenten

De onderstaande docenten zijn verbonden aan deze training (lijst is niet volledig).

Judit Dolderman

Judith Dolderman

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Edinfeb2022 84

Lotte Ezendam

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Cynthia Henricks

Cynthia Henricks

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Edinfeb2022 65

Myrte Hendriks

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Stella Janssen

Stella Janssen-van Os

Kerndocent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Edinfeb2022 9

Anita Kootwijk

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Monique De Smit

Monique de Smit

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Marlotte Truijen

Marlotte Truijen

Docent opleidingen A, B en C: tandarts-, preventie en paro-assistent
Edinteamnovember 51

Irene de Vries

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Michelle Companjen

Michelle Companjen

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Anita Haberer

Anita Haberer

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Edinteamnovember 8

Anissa El Morabet

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Default Avatar Profile Female

Jossie Rotteveel

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Default Avatar Profile Female

Julie-Ann du Chatinier-Grazette

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Default Avatar Profile Female

Mariska van As

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Edinteamnovember 64

Eva de Ruiter

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Edinfeb2022 68

Marie-Jeanne Slaats

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent

Direct inschrijven

De startdatum van de FLEX-opleidingen worden in overleg bepaald. Er geldt een gemiddelde wachttijd van 3 maanden. Voor deze opleiding geldt een apart aanvraagformulier. Een aanvraag is nog geen definitieve aanmelding.


Vraag aan

NIEUW: 1 jaar gratis nascholen

Wist je dat je als gediplomeerd student van deze training een jaar lang gratis gebruik mag maken van een uitgebreid nascholingstraject. Bestaande uit een congresdag, 2 e-Learnings, 2 naslagwerken, 4 edities van De Tandartsassistent in je eigen brievenbus.