Opleiding curatieve behandeling voor niet in Nederland opgeleide mondhygiënisten

 • Mondhygiënist
Theorie, Praktijk
€3.995,-
2M5A3113

Kenmerken

 • 8 lesdagen, preklinisch en theorie, incl. examens
 • Starten mag al in het laatste studiejaar, mits werkzaam in Nederlandse praktijk, waar de verrichtingen vanaf lesdag 2 klinisch kunnen worden uitgevoerd onder begeleiding van een tandarts (en uiteraard het advies hebben van het CIBG en Nederlands beheersen mondeling en schriftelijk)
 • Lesdagen van 9:30 – 16:30
 • Boren/vullen en anesthesie in 1 pakket
 • Kleine groepen; maximaal 12 studenten per groep
 • Examinering: Theorie-examen (op dag 5) en praktijk (anesthesie op dag 5, éénvlaks op dag 7 en drievlaks op dag 8)
 • Het studiemateriaal van deze opleiding is digitaal en je maakt actief gebruik van een digitale leeromgeving. Daarom is het noodzakelijk dat je een computer, laptop of tablet tot je beschikking hebt (een mobiele telefoon is niet toereikend).

 

Onderwerpen

Algemeen

 • Wet BIG

Composiet restauraties

Indicatie:

 • Cariësdiagnostiek
 • Klasse I en klasse II caviteiten
 • Primaire cariës versus secundaire cariës

Behandeling:

 • Rubberdam
 • Roterend instrumentarium
 • Prepareren
 • Hechting
 • Composiet
 • Herstellen vorm en functie
 • Postoperatieve pijnklachten

Lokale verdoving

 • Anatomie (hoofd-halsgebied)
 • Instrumentarium
 • Soorten lokale verdoving
 • Verdovingstechnieken
 • Veilig omgaan met naalden
 • Pijn en prikkelgeleiding
 • Samenstelling en werking lokale verdovingsvloeistoffen
 • Lokale en systemische complicaties
 • Risicopatiënten

Benodigde investering

Lesgeld: € 3.995,- p.p.


Er geldt een standaardkorting van 4% op het lesgeld indien u met Edin een mantelovereenkomst heeft gesloten.


Tarieven BTW vrijgesteld, tenzij anders vermeld
Koffie,thee, lunch inbegrepen

Herexamen: € 150,-

Boeken (niet inbegrepen):


Meer info

 

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:

Instroom van laatste studiejaar van de buitenlandse opleiding tot mondhygiënist (bijvoorbeeld België)
Mogelijkheid om in een Nederlandse tandartspraktijk onder de vereiste voorwaarden klinische oefeningen te kunnen doen.

Studenten verdoven elkaar tijdens de praktijkoefeningen. De student moet daarmee instemmen om deel te kunnen nemen aan de training.

Locatie

Klassikale opleidingen worden, tenzij anders vermeld, verzorgd in het Edin-opleidingscentrum te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug).


Routebeschrijving

 

Docenten:

Edinteamnovember 27

Henri Scheper

Docent opleidingen voorbehouden handelingen
Edin2022 49

Uwe Breuch

Kerndocent opleidingen voorbehouden handelingen
Edinteamnovember 13

Hasnain Akram

Kerndocent opleidingen B: preventieassistent

Direct inschrijven

Startdatum
22 mei 2024
Locatie
 • Edin Maarsbergen
Lesdagen
 • woensdag 22 mei 2024
 • woensdag 12 juni 2024
 • woensdag 26 juni 2024
 • woensdag 10 juli 2024
 • woensdag 04 september 2024
 • woensdag 18 september 2024
 • woensdag 02 oktober 2024
 • woensdag 16 oktober 2024
Docenten
 • Hasnain Akram
 • Uwe Breuch