Selecteer een datum om je in te schrijven

Tijdens deze training wordt uitgebreid stil gestaan bij de stralingsbescherming in de tandartspraktijk. Deze training heeft als doel u op te leiden tot stralingsdeskundige volgens de Opleidingseisen stralingshygine voor Tandartsen en Orthodontisten. Daarnaast wordt u geholpen bij het opstellen van het zogenaamde Kernenergiewet dossier. 

Edin is door de ANVS erkend voor het geven van onderwijs op het gebied van stralingshygiëne.

De training is bedoeld voor tandartsen, die röntgenstraling toepassen of hiertoe opdracht geven. Het toepassen van röntgenstraling door tandartsen is geregeld in de wet BIG en in het Besluit Stralingsbescherming. Op grond van de genoemde wetgeving is een tandarts alleen bevoegd om röntgenstraling toe te passen wanneer zij/hij aan de desbetreffende opleidingseisen voldoet. Het certificaat stralingsbescherming is een apart certificaat naast het tandartsdiploma, dat sinds de negentigerjaren deel uitmaakt van de studie. Er zijn dus tandartsen, die tijdens kun opleiding geen certificaat stralingsbescherming hebben behaald en dit ook na hun opleiding niet hebben gedaan. Hieronder vallen ook buitenlandse tandartsen die een Nederlandse BIG-registratie willen behalen. Voor deze tandartsen heeft Edin de training Stralingsbescherming opgezet.