Selecteer een datum om je in te schrijven

Radiodiagnostiek is een belangrijk hulpmiddel om de juiste diagnose te stellen in de tandheelkunde. Onder radiodiagnostiek wordt verstaan het maken, ontwikkelen en interpreteren van röntgenfoto’s.

Theoretische kennis en praktische vaardigheden zijn nodig om op een verantwoorde wijze te werken met röntgenstraling binnen de gezondheidszorg. Ook moet een tandartsassistent kennis hebben van stralingsbescherming (richtlijnen van de Europese commissie en het Besluit Stralingsbescherming van de Kernenergiewet)
Per 1 januari 2018 is het verplicht voor tandartsassistenten die röntgenfoto's maken om aan opleidingsvoorwaarden te voldoen volgens de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie.
Lees hier meer over deze voorwaarden.

Professionele opzet
Onze training is vakinhoudelijk opgezet in nauwe samenwerking met externe  deskundigen op het gebied van de radiodiagnostiek. Voor de didactische aspecten en de samenstelling van de theoretische toets heeft Edin zelf onderwijsdeskundigen in dienst. De theorie wordt door middel van E-Learning aangeboden.

Leerdoelen
Na deze training kun je op een verantwoorde wijze werken met röntgenstraling in de tandartspraktijk. Ook beheers je de richtlijnen omtrent stralingbescherming. Dit houdt in:

  • belangrijkste eigenschappen van röntgenstraling beschrijven
  • benodigde materialen, (digitale) apparatuur en verschillende opname technieken benoemen en deze volgens de WIP-richtlijnen gebruiken
  • begrijpen wanneer het maken van röntgenfoto’s nuttig en verantwoord is
  • röntgenfoto’s ontwikkelen/scannen, archiveren en declareren
  • mislukte foto’s beoordelen en vaststellen wat er is fout gegaan
  • correctiemogelijkheden overzien en zo nodig kunnen toepassen
  • stralingshygiëne
Studiebelasting

Lesdagen: 0,5
Aantal lesuren:  5
Zelfstudie:  2 tot 3 uur (e-learning)
Opdrachten in eigen praktijk: Nee

Studiemateriaal
Voor de theorie wordt naast de E-Learning een beknopte syllabus verstrekt en worden een drietal protocolkaarten verstrekt voor dagelijks gebruik.

Docententeam
Edin werkt uitsluitend met ervaren vak- docenten die speciaal voor deze training  zijn getraind.

Dr. W.J.M. van der Sanden, tandarts
Prof. Dr. P. van der Stelt
Drs. W.G.J. van der Sluijs, tandarts-gnatholoog
Drs. M. Steens, tandarts
Mw. M. Riebergen, stralingsdeskundige niveau 5
Mw. J. Stroo, tandarts

Benodigde investering
Tarieven BTW vrijgesteld, tenzij anders vermeld
Koffie,thee, lunch inbegrepen

Lesgeld:                            € 199,- p.p. (locatie Maarn)
Lesgeld:                            € 249,- p.p. (overige locaties)
Studieboeken:                   n.v.t.
Herexamen:                      n.v.t.

Lesgeld indien u met Edin een mantelovereenkomst heeft gesloten:
bij 1 deelnemer:                 € 199,- p.p. (alle locaties)
bij 2 of 3 deelnemers:        € 199,- p.p. (alle locaties)
bij 4 of meer deelnemers:  € 199,- p.p.( alle locaties)

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een mantelovereenkomst met Edin?
meer info