Selecteer een datum om je in te schrijven

De Paro-nazorg assistent is een gediplomeerd preventieassistent die de vervolgopleiding Paro-nazorg assistent met goed gevolgd heeft gevolgd. Hij of zij wil graag een grotere rol spelen bij de behandeling van patiënten in het paroprotocol.

De opleiding richt zich op de supragingivale en subgingivale nazorg van de gehele dentitie met pockets tot en met 5 mm (zonder complicerende factoren). De paro-nazorg assistent verricht nooit zelf de initiële therapie. Indien de student na de opleiding paro-nazorg assistent ook de opleiding initiële therapie met goed gevolg aflegt, ontvangt hij of zij het diploma paro-preventieassistent.  In de praktijk is gebleken dat de paro-nazorg assistent prima kan functioneren in een directe samenwerking met de mondhygiënist.

Lesmethode
Deze opleiding is alleen te volgen op basis van de Edin Flex-leermethode.

Lesschema
Naast de theoretische e-learning blokken, vinden er zeven praktijkdagen plaats in de praktijk van de student. Tijdens deze praktijkdagen worden diverse handelingen aangeleerd en geoefend. Voorafgaand aan en na deze praktijkdagen is het van belang dat de student de handelingen blijft oefenen onder toeziend oog van de praktijkbegeleider. Tijdens de praktijkdagen zorgt de praktijk voor de benodigde instrumentaria en materialen. Ook selecteert de student een aantal patiënten voor de patiëntbehandelingen.

Het te plannen programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Flex-opleiding Paro-nazorg assistent

Soort les

Locatie

Verband

Duur per les

1 x Ingangstoets

Eigen praktijklocatie

Individueel

circa 4 uur

1 x Kick-off + praktijkbegeleider

Eigen praktijklocatie

Individueel

circa 8 uur

14 x Theorieblokken

Digitale leeromgeving

Individueel

Eigen tempo

6 x Praktijklessen

Eigen praktijklocatie

Individueel

4 uur

1 x les Parodontologie

Edin Maarn

Groep

8 uur

1 x Theorie-examen

Edin Maarn

Groep

samen circa 6,5 uur

1 x Communicatietraining

1 x Praktijkexamen

Eigen praktijklocatie

Individueel

4 uur


De totale doorlooptijd van de opleiding is mede afhankelijk van de planning van de praktijkdagen. De totale periode van kick-off tot en met praktijkexamen duurt circa een half jaar.

Zelfstudie: 3 tot 4 uur per week.

NIEUW: Terugkomdag
Ook na het afronden van deze opleiding hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling van door ons opgeleide mensen. Daarom hebben wij besloten vanaf 1 januari 2018 alle gediplomeerden uit te nodigen voor een jaarlijkse terugkomdag of middag. De eerste keer is voor onze rekening en daarna kunt u tegen een zeer geringe bijdrage (€ 45,- p.p.) up-to-date blijven.

Wanneer u deelneemt aan het terugkomprogramma, voldoet u automatisch aan de voorwaarden van het register van preventieassistenten voor herregistratie na drie jaar. Zo slaat u twee vliegen in één klap.

Tandarts_assistentie

ABC-Register Tandarts Assistentie (info)

De opleiding telt mee in de categorie:
C