Selecteer een datum om je in te schrijven

Startdatum: Wachttijd gemiddeld 3 maanden (in plaats van in onderling overleg)

De Paro-nazorg assistent is een gediplomeerd preventieassistent die de vervolgopleiding Paro-nazorg assistent met goed gevolgd heeft gevolgd. Hij of zij wil graag een grotere rol spelen bij de behandeling van patiënten met parodontale problemen.

De opleiding richt zich op de supragingivale en subgingivale nazorg van de gehele dentitie met pockets tot en met 5 mm (zonder complicerende factoren). De paro-nazorg assistent verricht nooit zelf de initiële therapie. Indien de student na de opleiding paro-nazorg assistent ook de opleiding initiële therapie met goed gevolg aflegt, ontvangt hij of zij het diploma paro-preventieassistent.  In de praktijk is gebleken dat de paro-nazorg assistent prima kan functioneren in een directe samenwerking met de mondhygiënist.

Leerdoelen van de opleiding:

Na afloop van deze opleiding beschikt de student over de competenties (kennis, vaardigheden en attitude) voor het verrichten van de nazorg bij paro-patiënten met pockets tot en met 5 mm (zonder complicerende factoren). Dat betekent dat de student:

- op de hoogte is van de grenzen in het werkveld van de paro-preventieassistent en hiernaar handelt;
- zijn/haar werkzaamheden uitvoert op basis van de WIP (Werkgroep Infectie Preventie) richtlijn;
- het benodigde instrumentarium op een adequate wijze slijpt;
- de parodontiumstatus kan invullen, lezen en begrijpen;
- een juiste, geschikte op-maat instructie kan geven aan de patiënt over het reinigen van hun gebit;
- supragingivaal tandsteen kan verwijderen van de parodontale nazorg-patiënt;
- de subgingivale en supragingivale biofilm bij de parodontaal behandelde patiënt op
- de juiste wijze kan verstoren en verwijderen met handinstrumentarium en ultrasone reinigingsapparatuur;
- op de juiste manier de gegevens van de behandeling registreert en verwerkt.

Lesmethode

Deze opleiding is alleen te volgen op basis van de Edin Flex-leermethode.
Eigenschappen en voordelen van de Flex-methode op een rij:

  • Lessen volgen in de eigen vertrouwde omgeving, de docent komt naar de praktijk toe.
  • Nauwelijks meer reistijd.
  • Volledige aandacht van een docent voor de persoonlijke ontwikkeling.
  • Theorielessen via E-Learning, thuis achter de eigen computer of tablet. 
  • Online leeromgeving, met online communicatie met coach, praktijkbegeleider en Edin.
  • Syllabus online beschikbaar.
  • Je hoeft geen rekening te houden met een vast startmoment. Je kunt namelijk aangeven wanneer je zou willen starten. Hou rekening met een wachttijd van ongeveer drie maanden.
  • De planning van de praktijklessen wordt in overleg met de student en de praktijk bepaald. Heb je bijvoorbeeld een vakantie gepland staan, dan kunnen we hier rekening mee houden.
  • Na de start is het mogelijk wijzigingen aan te geven in de planning.

Wil je de opleiding samen met een collega volgen, dat kan! We bieden deze opleiding ook aan als duo opleiding. De praktijklessen volg je dan gezamenlijk.  

Lesschema
De Paro-nazorg opleiding bestaat uit 7 praktijklessen van 4 uur, waarbij de docent naar de praktijk toekomt. Daarnaast doorloop je de theorie in een aantal e-learning modules. Onderdeel van de opleiding is een lezing door Parodontoloog, communicatietraining en een theorietoets bij Edin in Maarn.

Tijdens de praktijkdagen worden diverse handelingen aangeleerd en geoefend. Tijdens de praktijkdagen zorgt de praktijk voor de benodigde instrumentaria en materialen. Ook selecteert de student een aantal patiënten voor de patiëntbehandelingen.

Natuurlijk oefen je de vaardigheden in je eigen praktijk onder begeleiding van je praktijkbegeleider (Mondhygiënist/tandarts). Voor het oefenen van de vaardigheden in de eigen praktijk moeten er patiënten geselecteerd worden.

De totale doorlooptijd van de opleiding is mede afhankelijk van de planning van de praktijkdagen. De totale periode van kick-off tot en met praktijkexamen duurt circa een half jaar.


NIEUW: Terugkomdag
Ook na het afronden van deze opleiding hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling van door ons opgeleide mensen. Daarom hebben wij besloten vanaf 1 januari 2018 alle gediplomeerden uit te nodigen voor een jaarlijkse terugkomdag of middag. De eerste keer is voor onze rekening en daarna kun je tegen een zeer geringe bijdrage (€ 45,- p.p.) up-to-date blijven.


Tandarts_assistentie

ABC-Register Tandarts Assistentie (info)

De opleiding telt mee in de categorie:
C