Selecteer een datum om je in te schrijven

Niet alleen voor een efficiënte praktijkvoering biedt het voordeel als de tandartsassistent vaardig en bekwaam is in het geven van lokale verdoving. Het lijkt er ook op dat sommige patiënten minder tegen de verdoving opzien als deze wordt gegeven door een vertrouwd persoon zoals de tandartsassistent. Zeker angstige kinderen en volwassenen zoeken toch al gemakkelijk steun bij de tandartsassistent bij het ondergaan van lastige tandheelkundige behandelingen.

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG, 1995) maakt een uitgebreidere inzet van de tandartsassistent in de tandheelkundige zorgverlening mogelijk, maar stelt ook uitdrukkelijke voorwaarden. Aan die voorwaarden wordt in deze opleiding uitvoerig aandacht besteed. 

Tijdens deze driedaagse opleiding wordt de tandartsassistente theoretisch en praktisch onderricht in het geven van lokale verdoving. Op de eerste dag worden de volgende zaken behandeld: afnemen van een medische anamnese, toepassing van oppervlakte-anesthesie, infiltratie-anesthesie en geleidingsanesthesie (inclusief fantoomoefeningen). 

Tijdens de tweede dag worden, naast de theorie, klinische oefeningen verricht met betrekking tot de geleidingsanesthesie en de infiltratie-anesthesie. Tijdens de derde dag wordt na de afsluitende theorie en praktijk een theoretische en klinische toets afgenomen. 

Leerdoelen

Na deze opleiding ben je in staat onder toezicht lokale verdoving in het kader van de wet BIG toe te passen. Hieronder vallen onder andere de volgende onderdelen:

- Wet BIG
- Medische anamnese
- Instrumentarium
- Veilig omgaan met naalden
- Anatomie
- Verdovingstechnieken in de boven- en onderkaak
- Pijn- en prikkelgeleiding
- Samenstelling en werking van verdovingsvloeistoffen
- Lokale en systemische complicaties en risicopatiënten
- Klinisch uitvoeren van lokale verdoving in de boven- en onderkaak

Tandarts_assistentie

ABC-Register Tandarts Assistentie (info)

De opleiding telt mee in de categorie:
ABC