Training TMS Tandheelkunde (update)

 • Tandarts
 • Mondhygiënist
4,5 uur
Certificaat
Klassikaal onderwijs
€395,-
Cbct

Kenmerken

 • Zelfstudie 1 uur
 • Contactonderwijs 3,5 uur
 • Voorafgaande aan de training wordt oefenmateriaal toegezonden om de belangrijkste aspecten van de niveau 5 cursus op te halen. Dit gedeelte bevat ook een aantal opdrachten die in de eigen praktijk gedaan kunnen worden. De training zelf gaat daarna specifiek in op de huidige eisen die aan de tandarts gesteld worden in het kader van de toepassing van straling en de praktische toepassing daarvan.Opfrissen basiskennis stralingsmedewerker (voorheen niveau 5) (30 min)

Algemeen

Sinds februari 2018 is het Besluit basisveiligheidsnormen stralingshygiëne (Bbs) van kracht geworden. Dit besluit vervangt het vroegere Besluit stralingsbescherming en is bestemd voor iedereen die werkt met stralingstoepassingen, dus ook de tandarts.

In het nieuwe Bbs is expliciet opgenomen dat degene die met straling omgaat, elke vijf jaar moet kunnen aantonen dat zijn/haar kennis over straling up-to-date is. Dat betreft kennis over de eigenschappen van straling, mogelijke gevaren, beschermingsmaatregelen en de geldende regelgeving.

In het Bbs wordt de rol van de tandarts benoemd als Toezichthoudend Medewerker Stralingshygiëne (TMS). In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het veilig gebruik van straling voor de tandheelkundige diagnostiek. Hij moet ook toezien op de bekwaamheid van leden van het tandheelkundig team aan wie hij het maken van röntgenopnamen delegeert. In deze training wordt op een compacte wijze de tandarts op de hoogte gebracht van de kennis en vaardigheden die hij op grond van het Bbs geacht wordt te hebben. Deze training bouwt voort op de bekende Niveau 5A cursus.

Na het volgen van deze cursus voldoet de tandarts weer geheel aan de kenniseisen voor de toepassing van straling in de tandheelkundige praktijk. Daarmee kan hij zijn toezichthoudende taak uitvoeren met betrekking tot de werking van de apparatuur en de vaardigheden van andere leden van het tandheelkundig team en is een veilig gebruik van straling verzekerd.

Onderwerpen

 • De huidige structuur van de wet- en regelgeving.
 • Welke vaardigheden moeten de tandarts en de andere leden van het tandheelkundig team hebben?
 • Toepassing van beschermende maatregelen tegen risico’s van straling.
 • De voorwaarden voor taakdelegatie bij het maken van röntgenopnamen.
 • Welke controle moet worden uitgevoerd op de veilige werking van de röntgenapparatuur (acceptatie- en prestatietesten)?
 • Hoe registreer ik het röntgentoestel? Wanneer is er vergunning nodig?
 • Wat moet er in het patiëntendossier worden opgenomen met betrekking tot röntgenopnamen?
 • Toepassing van de rechtvaardiging van röntgenopnamen.
 • Het herkennen van fouten en onverwachte bevindingen op röntgenbeelden.

 

KRT

Deelnemers die staan ingeschreven in het KRT-register ontvangen 4 punten.

Benodigde investering

Lesgeld: € 395,- p.p.


Er geldt een standaardkorting van 4% op het lesgeld indien u met Edin een mantelovereenkomst heeft gesloten.

Tarieven BTW vrijgesteld, tenzij anders vermeld
Koffie, thee, lunch inbegrepen

Voor deze opleiding dient de deelnemer zelf een boek aan te schaffen:

Accredidact Tandheelkundige Radiologie. ISBN: 978-90-8976-286-3.

Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan


Deze training is bestemd voor Tandartsen en Mondhygiënisten die korter dan vijf jaar geleden de initiële opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingshygiëne hebben gevolgd.

Locatie

Klassikale opleidingen worden, tenzij anders vermeld, verzorgd in het Edin-opleidingscentrum te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug).
Zie ook de informatie per geselecteerde startdatum.

Routebeschrijving


Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan


Docenten

De onderstaande docenten zijn verbonden aan deze opleiding.

Kostas Syriopoulos

Docent stralingsdeskundige

Direct inschrijven

Helaas. Op dit moment zijn er geen vrije plekken beschikbaar voor deze opleiding. Neem telefonisch contact met ons op voor meer informatie: (0343) 449970.

Tip! Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.