Algemene voorwaarden en gedragscode

Laatste wijziging: 15 januari 2019

Edin B.V. (Edin), handelend onder de naam Edin Dental Academy en Edin MBO Academy, is aangesloten bij de branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en houdt zich aan de door hen opgestelde voorwaarden en gedragscode (zie onder).

De Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2019.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieder en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst.
 

Naast de algemene voorwaarden van de branchevereniging NRTO heeft Edin de volgende voorwaarden als toevoeging:

Wijziging, annulering, uitstel

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een geplande opleiding, training of seminar uit het open aanbod van Edin, behoudt Edin zich het recht voor een opleiding, training of seminar uit te stellen dan wel te annuleren. Bij uitstel op initiatief van Edin om genoemde reden, heeft de deelnemer het recht kosteloos te annuleren. Bij annulering op initiatief van Edin zijn voor de deelnemer en voor Edin geen annuleringskosten verschuldigd. In het geval van annulering op initiatief van de deelnemer om andere redenen dan hierboven beschreven, verwijzen wij naar de algemene NRTO voorwaarden.  

Daarnaast behoudt Edin zich het recht voor een opleiding, training of seminar te wijzigen of uit te stellen door onverwachte omstandigheden, zoals: ziekte docent gemeld binnen 72 uur voor aanvang van de opleiding of training; extreme weersomstandigheden, waardoor de veiligheid of bereikbaarheid in het geding is, of andere overmachtsituaties. In dit geval brengt Edin de student zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Copyrights ©

Het is niet toegestaan voorafgaand, tijdens of na afloop van de opleiding, training of seminar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edin, software, boeken, dictaten, foto's en video's, of ander studiemateriaal verstrekt door Edin, te vermenigvuldigen, te verspreiden en of te gebruiken voor andere doeleinden dan het volgen van de betreffende opleiding, training of seminar.  

Eigendomsrecht

De door Edin ontwikkelde onderwijsprogramma's, handleidingen, documentatie en producten zijn en blijven eigendom van Edin. Edin kan besluiten om tegen een vergoeding de genoemde zaken af te staan aan de student of consument.

Bekijk de GEDRAGSCODE NRTO.
Bekijk de ALGEMENE VOORWAARDEN NRTO.
Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving