Accreditaties

Edin hecht belang aan accreditaties die een aantoonbare waarde vertegenwoordigen waaruit blijkt dat op een onderscheidende wijze aan kwaliteits- en of wettelijke eisen wordt voldaan.

Edin Dental Academy beschikt de volgende accreditaties:

Wettelijk erkenningen:
- Erkenning van het Ministerie van Onderwijs voor MBO-4 BBL opleiding tot tandartsassistent.
- Erkenning van De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming voor het geven van opleidingen op het gebied van stralingsbescherming.

Branche erkenningen:
- Erkenning Stichting TandartsAssistentie-ABC.
- NRTO-keurmerk kwaliteitseisen Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.
- Erkenning Stichting Preventieassistentenregister

CRKBO
Edin staat ingeschreven in het instellingen register van het Centraal Register Kortlopend Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling.

Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving