Header B-opleiding
Twee varianten
De opleiding is te volgen in twee varianten. De klassikale methode in ons cursuscentrum te Maarn of de individuele Flex-methode in uw eigen praktijk.
 
Opleiding - B - Preventieassistent
 

Lesmethode:
KLASSIKAAL
Praktijk en theorielessen:    
8 x 8 uur
Leslocatie:
Edin te Maarn
Huiswerk: 3 tot 4 uur per week
Duur:
5 maanden
   
Investering bij lesdag op:

- maandag of dinsdag
€ 2.495,- p.p.
- woensdag of donderdag
€ 2.495,- p.p.
- vrijdag
€ 2.795,- p.p.
- zaterdag
€ 2.995,- p.p.

Resultaat: 
Diploma Preventieassistent*

data en inschrijven

Opleiding - B - Preventieassistent
 

Lesmethode:
FLEX
Praktijklessen:    
8 x 3 uur
Leslocatie:
In eigen praktijk
Huiswerk: 3 tot 4 uur per week
Duur:
5 maanden
   
Investering bij:
 
les aan 1 student:        
€ 3.795,- p.p.
les aan 2 studenten:
€ 3.295,- p.p.
exclusief reiskosten docent
 
   

Resultaat: 
Diploma Preventieassistent*

data en inschrijven

* Dit diploma is erkend door de Stichting Register Tandartsassistentie ABC.
Het diploma geeft recht op gratis registratie in het ABC-register als Preventieassistent B.

* Dit diploma is erkend door de Stichting Register Preventieassistenten.
Kosten inschrijving € 50,- p.p.

Rol van de preventieassistent

De preventieassistent verricht naast de taken van detandartsassistent zelfstandig een aantal (be)handelingenbij patiënten. Hierbij werkt zij aan de stoel enassisteert zij de tandarts. In opdracht van de tandartsvoert de preventieassistent bepaalde handelingenzelfstandig uit in de verlengde-armconstructie.Tijdens de opleiding wordt voortdurend gewerktaan de beroepshouding en aan de zeven competentiesuit het ABC-Beroepsprofiel Tandartsassistentie:vakinhoudelijk handelen, communiceren, samenwerken,professioneel handelen, leren en ontwikkelen,gezondheidsbevorderend handelen en organiseren.

Tijdens de opleiding is er sprake van theorie- en praktijkleren. De opleiding duurt circa 5 maanden en kan in klassikale- of flexvorm gevolgd worden. De student kan na de opleiding kiezen voor een aantal aanvullende modules.

Onderwerpen binnen de opleiding
• Communicatie
• Screenen (PPS en DPSI)
• Fluorideapplicatie
• Instructie mondhygiëne
• Mondonderzoek weke delen en harde weefsels
• Opstellen preventieplan
• Plaque-kleurtest• Polijsten
• Slijpen
• Supragingivaal tandsteen verwijderen
• Update anamnese
• Verslaglegging
• Voedingsadvies

Aanvullende modules
• Kinderen en de preventieassistent
• Sealen
• Composiet restauraties (vullen en afwerken)
• Lokale verdoving
• Update preventieassistent

Examinering en diplomering
De opleiding wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkexamen.Als deze met succes zijn afgerond ontvangt de student hetEdin diploma Preventieassistent. Dit diploma is erkend door de Stichting Register Tandartsassistentie ABC. De geslaagde studentwordt ingeschreven in het ABC-register niveau B.

Terugkomdag
Speciaal voor preventie- en paro-assistentenorganiseert Edin tenminste één keer per jaar een terugkomdag. Dit is een studiedag voor gediplomeerde assistenten B en C. Heb je je diploma bij Edin gehaald, dan is de eerste deelname aan de terugkomdag inbegrepen in de prijs van de opleiding. Wil je vaker komen, dan kan dat tegen een geringebijdrage.

Extra begeleiding gewenst?
Edin biedt mogelijkheid tot extra studiebegeleiding,waarbij speciale aandacht isvoor studievaardigheden, praktijkleren en persoonlijke ontwikkeling.

Aanmeldingsprocedure
Vraag het intakeformulier aan bij Edin via www.edin.nl of telefonisch via hetopleidingsbureau op telefoonnummer 0343 - 449970. Afhankelijk van de te volgen onderdelen ontvang je een offerte. Wanneer alles in orde is, ontvang je van ons een bevestiging van je inschrijving.

Planning flexlessen
De planning van de praktijklessen in de eigen praktijk van de student wordt in overleg gedaan.
Wanneer word je toegelaten?
Je bent tenminste geregistreerd tandartsassistent A of je beschikt over het mbo-4 diploma tandartsassistent. Daarnaast ben je minimaal 2 jaar werkzaam als tandartsassistent.

Twee varianten:
De opleiding is te volgen in twee varianten. De klassikale methode in ons cursuscentrum te Maarn of de individuele Flex-methode in uw eigen praktijk.
 
Methode klassikaal

Theorie: klassikaal ondersteund door de Edin digitale leeromgeving.
Praktijk: cursuscentrum Edin aangevuld met oefeningen in eigen praktijk.

Methode Flex
Praktijklessen in eigen  praktijk. De docent komt naar de praktijk toe.
Planning lessen vooraf in overleg.
Theorie: Edin digitale leeromgeving.
Tandarts_assistentie ABC LOGO in blokje

Kerntaken en werkprocessen Preventieassistent

De preventieassistent heeft twee kerntaken: preventie en supragingivaal reinigen. Een preventieassistent handelt bij zelfstandige taken te allen tijde volgens de verlengde-armconstructieen onder (in)direct toezicht van de opdracht gevende tandarts.
Alle werkprocessen en taken staan beschreven in het ABC Beroeps- en kwalificatieprofiel.

Integrale vaardigheden
Tijdens de opleiding komen ook een aantal essentiële integrale vaardigheden aan bod zoals: infectiepreventie,communicatie, ergonomie en verslaglegging.

Begeleiding in de praktijk
De tandarts dient de student tijdens de opleiding te begeleiden.Hiervoor is een clinical guide beschikbaar. Indien in de praktijk een mondhygiënist werkzaam is, kan de tandarts de begeleiding van de student aan de mondhygiënist delegeren.

Maak hier jouw keuze

Opleiding - B - Preventieassistent
Lesmethode: KLASSIKAAL

data en inschrijven
Opleiding - B - Preventieassistent
Lesmethode: FLEX

data en inschrijven
Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving