Wat gebeurt er als je de scholing niet kan volgen of niet kan afronden?

Als je de scholing niet kan starten of kan afronden*, dan bestaat er geen recht op subsidie. Je dient dit zo snel mogelijk aan UWV door te geven, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij de opleider. Als je niet meedeelt dat je de opleiding niet kan afronden en het niet volgen of afronden is te wijten aan jezelf, dan kan je voor een periode van maximaal 2 jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget.

*) De scholing is afgerond als je de opleiding hebt voltooid met:

  • een diploma of certificaat;
  • of een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% (of ten minste 80% digitale activiteit bij digitale scholing).