Tot wanneer loopt deze regeling?

Tot 2025 is er jaarlijks circa € 218 miljoen beschikbaar, voor circa 300.00 mensen, en vanaf 2026 is dit bedrag structureel beschikbaar (inclusief uitvoeringskosten en eventueel financiering van flankerend beleid). De STAP-budget regeling biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.