STAP-opleidingen

Bekijk STAP-opleidingen

STAP-budget.... Edin doet mee!

 

Vanaf 1 maart 2022 kan iedere burger maximaal 1.000 euro STAP-budget subsidie aanvragen voor een Edin-opleiding. Wij geven je graag inzicht in de vele mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Benut je kansen, ga voor groei!

Aanmeldbewijs

Alle inschrijvers van Edin STAP-opleidingen ontvangen automatisch een aanmeldbewijs na hun inschrijving.
Dit bewijs is nodig om een aanvraag voor het STAP-budget te kunnen doen.

Je hebt recht op STAP-budget voor een opleiding als je:

 • tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent (of je wel of niet werkt of een uitkering ontvangt, is voor je aanvraag niet relevant).
 • burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent.
 • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf).
 • dit kalenderjaar nog geen STAP-budget subsidie hebt gekregen en er nog budget is.
 • voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).
Subsidie is bedoeld voor de burger. Kan de werkgever meer vergoeden?
Ja, maar de factuur van de opleiding of training waar een stap-budget op van toepassing zal altijd voor 100% naar de deelnemer van de opleiding of training worden gestuurd. De deelnemer dient zich als particulier in te schrijven. De factuur moet voor aanvang van de opleiding volledig zijn betaald aan Edin om deel te kunnen nemen. Zodra de opleiding is gestart en Edin de € 1.000,- van het UWV heeft ontvangen wordt dit bedrag binnen een maand doorgestort aan de particulier.
Dit heeft tot gevolg dat als een werkgever het resterende bedrag voor de opleiding aan de betreffende medewerker wil vergoeding, dit rechtstreeks tussen de werkgever en de medewerker moet worden verrekend. Eventuele kortingsafspraken op basis van een mantelovereenkomst zijn niet van toepassing op de particulier.

Hoe werkt het?

CHECK

Bekijk hier welke opleidingen van Edin al zijn opgenomen in het scholingsregister van DUO/UWV en dus in aanmerking komen voor de STAP-subsidie.

Waarom kan Edin hieraan meedoen?

Opleidingen van Edin Dental Academy komen in aanmerking voor het STAP-budget, omdat Edin een erkende onderwijsinstelling is. Dit blijkt onder andere uit het NRTO-keurmerk waar Edin sinds enkele jaren over beschikt.

Vragen?
Neem dan contact op met een van onze opleidingscoördinatoren.

CONTACT

Veel gestelde vragen

Met de STAP-budget subsidie kun je 1.000 euro aanvragen voor een opleiding. Je kunt deze subsidie gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je positie op de arbeidsmarkt te versterken. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.

Je kunt per kalenderjaar maximaal één STAP-opleiding doen waarvoor je maximaal 1.000 euro STAP-budget subsidie toegekend kunt krijgen.

In 2022 is er voor de subsidieregeling STAP-budget 160 miljoen euro beschikbaar dat verdeeld wordt over 5 aanvraagtijdvakken. Iedere 2 maanden start een nieuw aanvraagtijdvak. Het volgende aanvraagtijdvak zal 1 mei 2022 opengesteld worden. Wees er op tijd bij! Want op=op.

De doelgroep voor STAP-budget is iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Je kunt als particulier/burger het STAP-budget aanvragen bij UWV.

Je hebt recht op STAP-budget voor een opleiding als:

 • je ouder bent dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangt (of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer bent, dat is voor je aanvraag niet relevant).
 • jij of je partner de Nederlandse nationaliteit heeft of een andere nationaliteit van een land binnen de Europese Unie.
 • je volksverzekerd bent (dit ben je als je de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad).
 • je dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.
 • je voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het STAP-scholingsregister).

Met het STAP-budget kun je een opleiding van een erkende STAP-opleider doen. Dat kan bijvoorbeeld een vakopleiding, training, of een mbo-, hbo-, of wo-programma of opleiding zijn.

Tot 2025 is er jaarlijks circa € 218 miljoen beschikbaar, voor circa 300.00 mensen, en vanaf 2026 is dit bedrag structureel beschikbaar (inclusief uitvoeringskosten en eventueel financiering van flankerend beleid). De STAP-budget regeling biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Handig om te weten als je STAP-budget gaat aanvragen:

 • Ieder kalenderjaar kun je voor maximaal 1 opleiding STAP-budget aanvragen en krijg je maximaal 1.000 euro subsidie.

 • Iedere 2 maanden is er een nieuwe mogelijkheid om STAP-budget aan te vragen en start er een nieuw aanvraagtijdvak.

 • Voor ieder aanvraagtijdvak in 2022 is 33 miljoen euro beschikbaar.

 • Het volgende aanvraagtijdvak start op zondag 1 mei 10.00 uur en loopt tot en met 30 juni. Wees er op tijd bij als een aanvraagtijdvak start, want op=op.

 • Je kunt alleen STAP-budget aanvragen voor een opleiding die 4 weken start ná je aanvraag, en die start binnen 3 maanden na het aanvraagtijdvak. Als je voor je opleiding op 1 mei STAP aanvraagt, dient deze dus te starten na 29 mei en uiterlijk in de maand september.

 • Tot 30 jaar kun je geen STAP-budget aanvragen voor een door het ministerie van OCW erkende voltijdsopleiding (zoals een voltijd bacheloropleiding of een voltijd bol-opleiding in het mbo). Dit om samengaan met studiefinanciering te voorkomen. Andere STAP-opleidingen kun je tussen 18 en 30 jaar wel doen met STAP-budget.

 • Is een opleiding duurder dan 1.000 euro? Dan betaal je de rest zelf. Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen. 

 

STAPPENPLAN VOOR HET AANVRAGEN VAN STAP-BUDGET VANAF 1 MAART


STAP 1: Vind een opleiding en meld je vóór 1 mei aan bij de opleider!

 1. Meld je aan bij de opleider (in dit geval Edin) en ontvang een STAP-aanmeldingsbewijs.
  Na je aanmelding ontvang je van de opleider een digitaal STAP-aanmeldingsbewijs. Dat STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig voor je STAP-aanvraag bij UWV!

STAP 2: Vraag je STAP-budget aan bij UWV (vanaf 1 mei 10.00 uur)

 1. Ga naar www.stapuwv.nl.
 2. Log in met DigiD.
 3. Vul het digitale aanvraagformulier in.
  (UWV checkt of je tot de doelgroep van de STAP-regeling behoort. Zie hiervoor ook de vraag 'Voor wie is de STAP-budget subsidie?').
 4. Upload je digitale STAP-aanmeldingsbewijs dat je van de opleider hebt gekregen.
  (UWV checkt of je STAP-aanmeldingsbewijs klopt.)
 5. Selecteer de opleiding die ook op het STAP-aanmeldingsbewijs opgenomen is (of bevestig de opleiding die via een ‘vooraanmelding’ voor je klaargezet is door de opleider).
 6. Na toekenning onvang jij en ook je opleider bericht van UWV. UWV maakt het geld over naar de opleider (je krijgt dus zelf geen geld op je rekening). En je opleider zet je voorlopige aanmelding om in een daadwerkelijke inschrijving. 

STAP 3: Na de opleiding

 1. De opleider legt een bewijs van deelname over aan UWV
  Binnen 3 maanden na afronding van de opleiding legt de opleider een 'bewijs van deelname' over aan UWV. In dat 'bewijs van deelname' legt de opleider vast of de opleiding is afgerond. Een opleiding is afgerond als de scholing is afgerond met een diploma of certificaat of als de deelnemer ten minste een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van 80% heeft behaald.
 2. UWV beslist en stuurt een beschikking naar jou als aanvrager
  Vervolgens wordt de subsidie definitief toegekend of, als de opleiding niet is afgerond, afgewezen. Als aanvrager/burger ontvang je hierover een beschikking van UWV.

Je kunt STAP-budget alleen aanvragen voor een STAP-opleiding die na je STAP-subsidieaanvraag bij UWV start (in een bepaalde periode). De volgende aanvraagmogelijkheid van het STAP-budget is 1 mei 2022.

Tip: Op STAP-budget.nl kun je nog zoeken naar andere budgetten of subsidies die te benutten zijn om verder te leren. 

 1. In het algemeen geldt dat een STAP-opleiding dient te starten minimaal 4 weken na je aanvraag.

  Dit om zekerheid te kunnen bieden dat STAP-budget kan zijn toegekend door UWV voordat de scholing start.

 2. En verder geldt dat een STAP-opleiding start uiterlijk 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak.

  Concreet betekent dit bij een aanvraag in het aanvraagtijdvak van:
 • 1 mei t/m juni, dat je opleiding uiterlijk in september dient te starten.
 • 1 juli t/m augustus, dat je opleiding uiterlijk in november dient te starten.
 • 1 september t/m oktober, dat je opleiding uiterlijk in januari dient te starten.
 • 1 november t/m december, dat je opleiding uiterlijk in maart dient te starten.
 • 1 januari t/m februari, dat je opleiding uiterlijk in mei dient te starten.
 • 1 maart t/m april, dat je opleiding uiterlijk in juli dient te starten.

Bovenstaande betekent dat er 1 tot 3 aanvraagtijdvakken zijn waarbinnen je STAP-budget kan aanvragen voor het volgen van een opleiding.

Voor welke opleidingen kan je STAP-budget aanvragen vanaf 1 mei 2022?

Vanaf 1 mei 2022 kan je STAP-budget aanvragen voor een opleiding die na 4 weken start, dus dat is na 29 mei 2022.

Verder dient de opleiding te starten binnen 3 maanden na het aanvraagtijdvak. Het volgende aanvraagtijdvak loopt van 1 mei tot en met 30 juni. De drie maanden erna zijn: juli, augustus en september. Dus de in de het eerste aanvraagtijdvak aangevraagde opleiding dient uiterlijk in september te starten.

Tip:

Doe je aanvraag zo snel mogelijk nadat het aanvraagtijdvak is opengesteld, want als het budget voor dat tijdvak benut is, dan kun je geen aanvraag meer doen in dat aanvraagtijdvak. Op=Op.

Je kunt per kalenderjaar maximaal één STAP-opleiding doen waarvoor je maximaal 1.000 euro (inclusief btw) STAP-budget subsidie toegekend kunt krijgen.

Kosten die hiermee vergoed kunnen worden zijn kosten voor het volgen van de scholingsactiviteit (les-, cursus- of college- of examengeld), en ook kosten voor verplichte leermiddelen (waaronder cursusmateriaal en boeken) en beschermingsmiddelen die beslist nodig zijn voor het volgen van de opleiding en die door de opleider in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

Overige kosten die verband houden met de scholingsactiviteit, zoals extra aangeschafte boeken, komen niet in aanmerking voor vergoeding. Deze kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Ook kosten voor elektronische apparatuur, zoals computer, laptop, tablet en telefoon komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Is een opleiding duurder dan 1.000 euro? Dan betaal je de rest zelf. Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen.

Als je werkgever (of een andere partij) wil bijdragen, dan moet je dat zelf afhandelen met die persoon/partij. Mogelijk kan een opleider de factuur dan splitsen en een factuur sturen voor het meerdere (of een deel daarvan) naar de bijdragende partij. Dat zou je kunnen afstemmen met de opleider en de bijdragende partij.

Je kunt natuurlijk altijd een subsidieaanvraag doen voor een opleiding met lagere kosten dan 1.000 euro (inclusief btw). Je hebt recht op maximaal 1 STAP-budget voor maximaal 1 opleiding per kalenderjaar.

Het is mogelijk dat je als subsidieontvanger/burger voor aanvang van de scholing je aanmelding annuleert. Als deze annulering tijdig plaatsvindt, betaalt de opleider het voorschot terug aan UWV. De algemene voorwaarden van de opleider zijn richtinggevend bij de beoordeling of er sprake is van een tijdige annulering van de aanmelding.
Als je vervolgens een andere STAP-scholingsactiviteit kiest, zal je een nieuwe STAP-subsidie aanvraag bij UWV moeten doen.

Was je te laat met je aanvraag en was het budget al op?

De opleider zal het waarderen als je dit even laat weten. Het STAP-aanmeldingsbewijs is voorlopig, aangezien je als subsidieaanvrager nog in de fase van subsidieaanvraag zit. 

In de volgende aanvraagtermijn kun je weer een aanvraag indienen. De kans is aanwezig dat je hiervoor een nieuw STAP-aanmeldingsbewijs nodig hebt met een nieuwe startdatum omdat een scholing waarvoor je STAP-budget wilt benutten 4 weken na je aanvraag en binnen 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak dient te starten.

LET OP: het niet in aanmerking komen voor de subsidie ontslaat je niet van de (financiële) verplichting die je bent aangegaan naar de opleider om deel te nemen aan de gekozen opleiding.

Heb je een vraag over de afwijzing van je STAP-budget-aanvraag?

Dan kun je contact opnemen met UWV.

Als je de scholing niet kan starten of kan afronden*, dan bestaat er geen recht op subsidie. Je dient dit zo snel mogelijk aan UWV door te geven, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij de opleider. Als je niet meedeelt dat je de opleiding niet kan afronden en het niet volgen of afronden is te wijten aan jezelf, dan kan je voor een periode van maximaal 2 jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget.

*) De scholing is afgerond als je de opleiding hebt voltooid met:

 • een diploma of certificaat;
 • of een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% (of ten minste 80% digitale activiteit bij digitale scholing).

Zie hiervoor de handige leaflet. Deze kun je downloaden. Je kunt de leaflet ook mailen naar bekenden en collega's om hen te informeren.

Voor vragen over het aanvragen van STAP-budget kun je terecht bij UWV: 088-8982202, www.stapuwv.nl. 

Wij kunnen je dus helaas niet verder helpen met vragen over het aanvraagproces bij UWV.