terugkomdagbanner

2e Editie digitale terugkomdag voor
Preventieassistenten, Paro-nazorg assistenten en Paro-preventieassistenten

B-assistenten en C-assistenten

 Vanaf vrijdag 10 september 2021
Locatie: online

De terugkomdagen voor preventieassistenten van Edin worden sinds 2018 met veel enthousiasme en succes georganiseerd. Ons doel is gediplomeerde preventie en paro-preventieassistenten periodiek een kwalitatief hoogwaardige nascholing aan te bieden. Wij zien een steeds toenemend belang in bij- en nascholing van mondzorgprofessionals. Daarbij proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat het inschrijfgeld geen drempel hoeft te zijn om deel te nemen, vooral niet als je de rekening van bij- en nascholing zelf moet of wil betalen.

Digitaal

Door regelmatig deel te nemen blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kun je continue aan blijven tonen dat je je deskundigheid onderhoudt. Daarmee voldoe je voor een belangrijk deel aan de bekwaamheidseisen die worden gesteld aan een professionele behandelaar in de mondzorg. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de nieuwe ABC-structuur.

Ondanks de versoepeling van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus zal de terugkomdag 2021 deze keer nog digitaal plaatsvinden.

Het webinar

Première vrijdag 10 september 2021

14:00 uur tot 15:45 uur

Ergonomie
Alles voor een gezonde werkhouding

Door: Amber Denekamp, directeur Bureau Terzet, ergonoom en register arbeidskundige

Video-workshops

Video-workshop 1: Update infectiepreventie

Video-workshop 2: Samenwerken in de pocket

Video-workshop 3: ASS Autisme Spectrum Stoornis

Video-workshop 4: wordt nog bekend gemaakt


Direct aanmelden

Ga hier naar het inschrijfformulier

Het webinar 10 september 2021: 14:00 - 15:45

Tijdens het webinar kijk je op je eigen computer, tablet of smartphone naar de presentatie van Amber Denekamp.

Daniel Oortgiesen pasfoto (2)

Ergonomie, wil jij ook gezond blijven?!

Dat kan met een gezonde werkhouding

Tijdens dit webinar komen de algemene aspecten zoals invloed van spanning en klachten, gezond werken, voorkomen van klachten en dynamisch werken aan bod. Daarnaast gaan we in op de aspecten van zelfstandig werken. We kijken naar je eigen werkhouding, patiëntplaatsing, het hanteren van materiaal, goede instrumentvoering en allerlei obstakels die je in het werk tegen kan komen. Concrete casussen worden besproken met praktische voorbeelden.

Onderwerpen:

 • Gezonde zittende en staande werkhouding
 • Invloed van spanning en leren ontspannen en comfortabel werken
 • Plaatsing patiënt en een gunstige werkhouding (voor paro/preventie)
 • Hanteren materiaal, werktechniek en gemodificeerde pengreep (voor paro/preventie)
Amber Denekamp

Met veel plezier werk ik aan inzetbaarheid. Bij arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld door letsel, komt hier soms een verstoring in. Vanuit het kader van ergonoom, arbeidsdeskundige én ondernemer kijk ik oplossingsgericht, creatief en praktisch naar elk vraagstuk. Mijn werkterreinen zijn ergonomisch advies en ontwerp, en arbeidsdeskundige expertise binnen letsel.

Vanaf 1 juli 2018 ben ik mede-eigenaar van Terzet, en vanaf 2021 directeur/eigenaar.

Opleidingen:

Ergonomie en Design MSc, University of Derby
Post HBO registeropleiding tot arbeidsdeskundige, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ethiek en verzekeringskennis, NIVRE
Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners, OSR juridische opleidingen
Bedrijfsoefentherapie, VU Amsterdam
Oefentherapie Cesar, Hogeschool van Utrecht


De video-workshops

Er zijn drie verschillende workshops die je alle kunt volgen. Waarschijnlijk komt er nog een vierde workshop bij.
Je ontvangt een toegangscode waarmee je de presentaties gedurende 14 dagen kunt bekijken op een tijdstip dat jij dat wilt!

Vragen over de onderwerpen kun je per e-mail aan ons richten en zullen door de docent worden beantwoord. Hiervan ontvangt iedere deelnemer na 14 dagen een overzicht.

jossierotteveel_large

Workshop 1: Update infectiepreventie

Het coronavirus heeft het belang van een goede infectiepreventie en praktijkhygiëne op een onverbiddelijke manier aangetoond.
In deze workshop wordt je kennis opgefrist en gaan we in op specifieke zaken waar je als preventie- of paro-assistent mee te maken hebt in je dagelijks werk.

Onderwerpen:

1.  Het nut van persoonlijke beschermingsmiddelen
2.  Aerosole en de afzuiger
3.  Scherp instrumentarium
4.  Effectief afruimen vuile unit en opdekken schone unit
5.  RDS

Vera Laupman
Docent en specialist Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken.

Vera is in 1976 begonnen als tandartsassistente bij een grote organisatie -deels gevestigd binnen de faculteit tandheelkunde van de UVA- waar (in die tijd al) hygiëne in de tandartspraktijk heel belangrijk was en streng gehandhaafd werd.
Ver vóór de introductie van de thermodesinfector was zij al fanatiek bezig met hygiëne en infectiepreventie in de algemene praktijk en bij de kaakchirurg.
Inmiddels heeft zij in meer dan 200 tandarts- en mondhygiënepraktijken de “Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken” geïmplementeerd en de benodigde protocollen “praktijk-specifiek” opgesteld. Tevens geeft zij door het hele land cursussen over infectiepreventie, steriliseren en assisteren.
jossierotteveel_large

Workshop 2: Samenwerken in de pocket

Wat gebeurt er met je als de tandarts iemand naar je doorstuurt met PPS 3? En wat doe jij?

Dit soort praktijk voorbeelden vormen de basis van deze workshop. Je wordt uitgenodigd om jezelf vragen te stellen en samen gaan we op zoek naar de antwoorden.

Vanaf 1 januari 2021 werken we in de praktijk volgens de nieuwe richtlijn parodontale screening en behandeling in de algemene praktijk. Hoe gaat dat in zijn werk en welke uitdagingen en problemen kom je daarbij tegen en wat doe jij? Op deze vragen krijg je antwoord in de workshop.

Onderwerpen:
 • Inhoud nieuwe Paro richtlijn
 • Taakdelegatie in de praktijk: wie doet wat?
 • Uitdagingen

Na het volgen van deze workshop kun je de nieuwe richtlijn parodontale screening en behandeling in de algemene praktijk in praktijk brengen.

Monique de Smit
Docent preventie- en paro-preventie opleiding en mondhygiënist bij Dental Clinics.
Fenno_moes (2)

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

ASS is een aangeboren neurobiologische ontwikkelingsstoornis; de informatieverwerking in de hersenen verloopt anders. Mensen met ASS zien de wereld eerder als allemaal lossen beelden (minder samenhang.

Onderwerpen:

 • Wat is ASS?
 • Vormen van ASS.
 • Wat zijn de kenmerken/symptomen.
 • Gevolgen van ASS.
 • Autismevriendelijke mondzorg.

Na het volgen van deze workshop kun je:

 • De basiskennis van ASS benoemen.
 • De gevolgen van ASS benoemen.
 • Tips benoemen die je helpen bij het behandelen van patiënten met ASS.
Ariane Berns-Frank
Docent anesthesie, restaureren en four-handed dentistry en tandarts bij Dental Clinics.

Aanmelden

Wanneer je in het bezit bent van een Edin Preventie of Paro Preventie diploma dan is je 1e deelname aan een terugkomdag of digitaal terugkompakket gratis. Heb je al eerder deelgenomen? Dan vragen wij een bijdrage van € 45,- per persoon. Deze bijdrage dient voorafgaand aan het live-webinar te zijn voldaan.

Heb je een ander (preventie)diploma? Dan betaal je € 65,- per persoon.

Voor meer informatie kan je bellen met 0343 449970.

Inschrijven?
Ga hier naar het inschrijfformulier

Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving