Algemene voorwaarden en gedragscode

Edin Dental Academy is aangesloten bij de branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en houdt zich aan de door hen opgestelde voorwaarden en gedragscode.

De Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juli 2015.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieder en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De aanbieder kan aanvullende voorwaarden hanteren voor zover deze niet ten nadele van de consument van deze Algemene voorwaarden afwijken.

Download de algemene voorwaarden consumenten (pdf)
 
 
Download de algemene voorwaarden business-to-business (pdf)Download de gedragscode consumenten (pdf) 

Download de gedragscode business-to-business (pdf) 
Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving