Training Röntgen CBCT (verwijzers)

 • Tandarts
6 uur
Certificaat
Klassikaal onderwijs, Online-classroom
€495,-
Cbct

Algemeen

In het kader van het veilig gebruik van straling is de indicatiestelling van de röntgenopnamen heel belangrijk. Het eerste principe van de International Commission on Radiological Protection (ICRP) gericht op de beperking van de doses voor patiënten betreft dan ook de rechtvaardiging (justification) van röntgenopnamen. Dit betekent dat de tandarts, die patiënten verwijst voor Conebeam CT (CBCT) opnamen, op de hoogte moet zijn van de doses en de mogelijkheden en beperkingen van CBCT-opnamen, ook al heeft hij niet zelf het CBCT-toestel in gebruik. Immers, door een patiënt te verwijzen, ontvangt de patiënt een doses röntgenstraling en verwacht de tandarts/verwijzer dat de uitkomst van de opname bijdraagt aan de diagnostiek en het behandelplan.

De cursus “CBCT voor verwijzers” geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van CBCT-opnamen. Na het volgen van deze cursus voldoet u aan de vereisten om te kunnen verwijzen voor CBCT-opnamen.

De cursus bestaat uit een online gedeelte (circa 3 uur) en een gedeelte op locatie (circa 3,5 uur). Het volgen van de cursus draagt bij aan de vereisten voor de noodzakelijke nascholing op het gebied van stralingsbescherming (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming) en de gebruikelijke KRT-punten.

Leerdoelen

Na het volgen van deze training:

 • Bent u op de hoogte van de algemene principes van rechtvaardiging binnen de tandheelkundige radiologie, in het bijzonder die welke betrekking hebben op CBCT-opnamen.
 • Heeft u kennis van dosisaspecten van CBCT opnamen.
 • Weet u wat de diagnostische mogelijkheden van een Conebeam opname zijn en waar de beperkingen liggen.
 • Weet u wat de mogelijkheden zijn van een CBCT-viewer en hoe deze te gebruiken.
 • Kunt u Conebeam opnamen beoordelen voor wat betreft de beeldkwaliteit en kunt u artefacten herkennen.
 • Heeft u basale kennis van de 3D-anatomie, vereist voor de interpretatie van Conebeam opnamen.
 • Kunt u de meest voorkomende afwijkingen, zoals deze afgebeeld worden op Conebeam opnamen, herkennen en interpreteren.

Verdere bijzonderheden

Aan deze cursus zijn 6 KRT-punten toegekend.

De deelnemers ontvangen een aantal CBCT-viewers met voorbeeld-patiënten. Om deze te kunnen gebruiken is een Windows laptop nodig. Het verdient aanbeveling om deze mee te nemen op de cursusbijeenkomst.

Onderwerpen

Online gedeelte (voorbereidend):

 • beeldvorming bij CBCTbeeldkwaliteit en artefacten
 • doses voor de patiënt bij CBCT
 • 3D anatomie
 • de basisprincipes ICRP

Gedeelte op locatie:

 • gebruik van CBCT viewers
 • herkennen van anatomische structuren
 • herkennen van de meest gebruikelijke afwijkingen CBCT
 • opstellen van een verwijzing

Benodigde investering

Lesgeld: € 495,- p.p.


Er geldt een standaardkorting van 4% op het lesgeld indien u met Edin een mantelovereenkomst heeft gesloten.

Tarieven BTW vrijgesteld, tenzij anders vermeld
Koffie,thee, lunch inbegrepen


Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan

Deze training is bedoeld voor de BIG-geregistreerde tandarts die willen kunnen verwijzen voor CBCT-opnamen.

Locatie

Klassikale opleidingen worden, tenzij anders vermeld, verzorgd in het Edin-opleidingscentrum te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug).
Zie ook de informatie per geselecteerde startdatum.

Routebeschrijving


Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan


Docenten

De onderstaande docenten zijn verbonden aan deze opleiding.

Paul van der Stelt

Em. Prof. dr. Paul van der Stelt

Docent trainingen röntgenologie

Direct inschrijven

Helaas. Op dit moment zijn er geen vrije plekken beschikbaar voor deze opleiding. Neem telefonisch contact met ons op voor meer informatie: (0343) 449970.

Tip! Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.