Training Profcheck preventieassistent

  • Tandartsassistent (niveau A)
Halve dag
Certificaat
Klassikaal onderwijs
€495,-
2M5A3152

Als de opleiding die je hebt gevolgd niet voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld door de Stichting Register Preventieassistenten kun je je niet laten registreren. Dit is zo ontstaan, omdat de normen die voor de registratie zijn opgesteld zijn gebaseerd op de door de KNMT gestelde leerdoelen en andere voorwaarden van de oorspronkelijke opleiding tot preventieassistent van de KNMT zelf. Niet alle aanbieders van cursussen voor preventieassistenten voldoen hieraan.

Omdat Edin wel over de vereiste erkenning beschikt, mag het ook kandidaten die elders zijn opgeleid certificeren.

Ik wil me toch laten registreren. Wat moet er dan gebeuren?

Je preventieassistente-diploma blijft gewoon geldig, het moet alleen worden uitgebreid met een extra certificaat. Dit certificaat mag door Edin worden verstrekt en zorgt er voor dat je zult worden toegelaten tot het register.

Het benodigde extra certificaat krijg je helaas niet zomaar. je zult er wel wat voor moeten doen. Je zult daarvoor een zogenaamde upgrade-procedure moeten volgen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Voor Edin is het moeilijk gebleken goed in te kunnen schatten waar de hiaten liggen. Bij een aantal tests werden verschillen aangetroffen in kennis en vaardigheden. Om deze reden heeft Edin de volgende upgrade-procedure ontworpen.

De Upgrade-procedure

1. Profcheck
2. Persoonlijk upgrade-programma
3. Registratie in het register

Stap 1: er vindt een een profcheck plaats van je actuele kennis en vaardigheden. Dit gebeurt door middel van een preventiebehandeling die je geheel of gedeeltelijk moet uitvoeren. Hiervoor kom je naar het Edin Dental Education Center in Maarsbergen (20km ten oosten van Utrecht). Je neemt je eigen proefpatiënt mee. De docent neemt waar hoe je werkt en waar de verschillen liggen met eindnormen van de erkende opleiding preventieassistent van Edin.

De verschillen worden direct aan je teruggekoppeld. Als er onderdelen zijn die niet toereikend zijn of ontbreken, dan weet je dat dus meteen.

Op basis van de resultaten van de profcheck ontvang je een advies over jouw persoonlijke upgrade-programma. Edin heeft een modulair upgrade-lesprogramma ontworpen gebaseerd op de diverse leerdoelen en onderwerpen. Dit zijn in feite hapklare brokken of bouwstenen, waaruit op individuele basis een upgrade-programma wordt samengesteld. Als alles al in orde is hoef je uiteraard geen upgrade-programma te volgen.

Stap 2: je volgt je eigen upgrade-programma en je vult zo de vastgestelde hiaten in kennis en vaardigheden ten opzichte van het erkende diploma preventieassistent. Je ontvangt het extra certificaat waarmee je toegang krijgt tot het Register.

Stap 3: aanmelding hij het Register

De leerdoelen zijn gelijk aan die van de erkende Preventieassistente opleiding.

Benodigde investering

Lesgeld: € 495,- p.p.


Er geldt een standaardkorting van 4% op het lesgeld indien u met Edin een mantelovereenkomst heeft gesloten.

Tarieven BTW vrijgesteld, tenzij anders vermeld
Koffie,thee inbegrepen

Het vervolg:

De kosten van het persoonlijke upgrade-programma (stap 2) zijn afhankelijk van het aantal te volgen modules. Je ontvangt hiervan een prijsopgave, voordat je beslist deel te nemen.

Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan

De profcheck is bedoeld voor hen die een diploma Preventieassistente hebben behaald,maar die niet wordt erkend door het Register Preventieassistenten?

Of, voor hen die hun ervaring willen laten vastleggen door middel van een certificaat.

Locatie

Klassikale opleidingen worden, tenzij anders vermeld, verzorgd in het Edin-opleidingscentrum te Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug).
Zie ook de informatie per geselecteerde startdatum.

Routebeschrijving


Incompany

Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.

Vraag aan

Docenten

De onderstaande docenten zijn verbonden aan deze opleiding.

Stella Janssen

Stella Janssen-van Os

Kerndocent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent
Edinfeb2022 9

Anita Kootwijk

Docent opleidingen B en C: preventie en paro-assistent

Direct inschrijven

Neem telefonisch contact met ons op voor meer informatie: (0343) 449970.

Tip! Vanaf 4 deelnemers is het mogelijk deze opleiding in uw eigen praktijk te laten verzorgen.