Selecteer een datum om je in te schrijven

Wil je gecertificeerd blijven voor het assisteren bij het maken van röntgenfoto’s? Zorg dan dat je voldoet aan de nascholingseisen van de richtlijn tandheelkundige radiologie.
Waar het op neer komt is dat je binnen vijf jaar na het behalen van je initiële (basis) certificaat moet kunnen aantonen een bij- of nascholing te hebben gevolgd om gecertificeerd te blijven.

De inhoud van de training is een theoretische. Je wordt bijgespijkerd en de belangrijkste basiskennis zal worden opgefrist.

Accreditatie:
Edin beschikt over de vereiste erkenning van De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming voor het geven van opleidingen op het gebied van stralingsbescherming. Op basis hiervan mag Edin op eigen titel diploma's en certificaten verstrekken op het gebied van stralingsbescherming.

ABC-classificatie
Deze opleiding/training telt mee voor de registratie van:
mabc