Selecteer een datum om je in te schrijven

De terugkomdagen voor preventieassistenten van Edin worden sinds 2018 georganiseerd.
Vanaf 2020 is dit omgezet in digitale vorm.

Ons doel is gediplomeerde preventieassistenten periodiek een kwalitatief hoogwaardige nascholing aan te bieden. Wij zien een steeds toenemend belang in bij- en nascholing van mondzorgprofessionals. Daarbij proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat het inschrijfgeld geen drempel hoeft te zijn om deel te nemen, vooral niet als je de rekening van bij- en nascholing zelf moet of wil betalen.

Door regelmatig deel te nemen blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kun je continue aan blijven tonen dat je je deskundigheid onderhoudt. Daarmee voldoe je voor een belangrijk deel aan de bekwaamheidseisen die worden gesteld aan een professionele behandelaar in de mondzorg. Als je staat ingeschreven in het preventieassistentenregister, dan heb je ook meteen je aan je nascholingsverplichtingen voor herregistratie voldaan. Waar mogelijk proberen we meerdere vliegen in één klap te slaan.

Programma

zie: Terugkomdag 2021

 

Voor meer informatie kunt u bellen met 0343 449970.