Selecteer een datum om je in te schrijven

In de opleiding leer je om, volgens de daarvoor geldende procedures en richtlijnen, een 1-, 2- en 3-vlaks restauratie te maken. Dit in een element dat is geprepareerd door een tandarts. Uiteraard leer je deze restauratie vervaardigen met het juiste materiaal en instrumentarium. Gedurende de cursus werk je met elementen op fantoom, maar daarnaast ga je in de praktijk ook nog op zoek naar echte elementen die geprepareerd zijn door de tandarts en jij kunt/mag restaureren.

Leerdoelen
De volgende leerdoelen staan centraal tijdens deze opleiding:

  • De cursist kan op fantoom en in de klinische situatie een rubberdam plaatsen/verwijderen volgens de daarvoor geldende procedure/richtlijnen
  • De cursist kan op een ergonomische verantwoorde wijze volgens de juiste instrumentatietechniek een composietrestauratie vervaardigen
  • De cursist kan de juiste fissuur in een restauratie modelleren
  • De cursist kan zijn/haar handelen beoordelen naar aanleiding van de vervaardigde restauratie
  • De cursist heeft kennis en inzicht van de professionele vlakaanduiding en morfologie van de gebitselementen
ABC-classificatie:
BC