Selecteer een datum om je in te schrijven

Er zijn op dit moment geen startdata bekend.

Heeft u vragen over deze opleiding of training? Bel ons dan op:
0343-449970

In deze vierdaagse opleiding voor de assistenten en mondhygiënisten wordt de theoretische en praktische kant van de kindertandheelkunde belicht. Een kind in de tandartsstoel vormt een extra uitdaging en het naar tevredenheid behandelen van het kind vraagt extra kennis en vaardigheden. Bij de tandheelkundige zorg voor kinderen is basiskennis met betrekking tot de groei en ontwikkeling van het kind en van zijn gebit onmisbaar. Je leert niet alleen naar de gebitselementen te kijken, maar ook naar de beleving van het kind. Door middel van behandelstrategieën wordt geleerd angst voor de tandheelkundige behandeling te verminderen of te voorkomen. 

In deze opleiding leer je de verschillen tussen melk- en blijvende molaren en welke consequenties dit heeft voor het prepareren en restaureren van klasse II caviteiten in het melkgebit. Vervolgens wordt dit in de praktijk gebracht door te oefenen op fantoom en in de praktijk.

Leerdoelen

Na afloop van deze opleiding bezit je de theoretische en praktische kennis en vaardigheden van tandheelkundige behandelingen bij kinderen. Hieronder vallen onder andere de volgende onderdelen:

- de wet BIG
- de gebitsontwikkeling
- de ontwikkeling van een kind
- communicatie en gedragsmethoden
- medische aspecten 
- het ontstaan, het opsporen, het beloop, de preventie en de behandeling van cariës
- lokale anesthesie en droogleggen d.m.v. rubberdam
- adhesieve restauratie materialen- en methoden
- het interpreteren van bitewings en het ondersteunen bij cariësdiagnostiek
- behandelplanning 
- het droogleggen met rubberdam
- het behandelen van primaire approximale caviteiten