Selecteer een datum om je in te schrijven

Deze training is bedoeld voor assistenten en preventieassistenten die zich (verder) willen bekwamen in de supragingivale ultrasoon reiniging van de gehele dentitie. Het betreft een cursus van één dag.
 
De training start met een theoretisch deel over de causale verbanden van plaque, tandsteen en gingivitis. Daarna volgt een deel over de werking en effectiviteit van mechanische scalers. Vervolgens worden de praktische basisvaardigheden van de ultrasoon instrumentatietechniek per indicatiegebied behandeld. 

Het middagdeel van de training bestaat uit het, onder begeleiding, pre-klinisch en klinisch oefenen van de toepassing van de ultrasoon scaler. Om het bereiken van de doelstellingen te stimuleren zal worden gewerkt met een persoonlijke lijst met aandachtspunten die na de cursus meegenomen kan worden naar de praktijk.

Na afloop van deze training beheers je de kennis en vaardigheden om ultrasoon supragingivaal tandsteen te verwijderen in de gehele dentitie. Hieronder vallen de volgende onderdelen:

  • Wet BIG
  • Het parodontium
  • Diverse ultrasone apparatuur
  • Gemodificeerde pengreep
  • Adequate afsteuning
  • Ergonomie / uursposities
  • Instrumentatietechniek van de ultrasoon scaler
Instroomcriteria
Tandartsassistent met ruime ervaring en ervaring. Kennis op het niveau van MBO-tandartsassistent.

Studiebelasting
De training bestaat uit één lesdag. Vier weken voor aanvang ontvangt de student een syllabus

Benodigd instrumentarium

Het instrumentarium dat tijdens de training gebruikt wordt, hoeft niet door de deelnemers zelf te worden meegenomen.  
Studiemateriaal
Lesdagen: 1
Aantal lesuren:  6,5
Zelfstudie:  nee
Opdrachten in eigen praktijk: nee

Benodigde investering
Tarieven BTW vrijgesteld, tenzij anders vermeld
Koffie,thee, lunch inbegrepen

Lesgeld:                            € 495,- p.p.
Studieboeken:                   n.v.t.
Herexamen:                      n.v.t.

Lesgeld indien u met Edin een mantelovereenkomst heeft gesloten:
bij 1 deelnemer:                 € 470,- p.p.
bij 2 of 3 deelnemers:        € 458,- p.p.
bij 4 of meer deelnemers:  € 448,- p.p.

Bent u geïnteresseerd in de voordelen van een mantelovereenkomst met Edin?
meer info

ABC-structuur
Deze training telt mee voor de registratie van:
A