Toezichthoudend Medewerker Stralingshygiëne voor Mondhygiënisten - BASIS

Vooropleiding: Mondzorgkunde

Doelgroep: Mondhygiënist

Het is belangrijk erop te wijzen, dat een verantwoord gebruik van röntgenstraling niet alleen berust op toepassing van de maatregelen voor stralingsbescherming, maar ook op een juiste indicatiestelling voor en interpretatie van de röntgenopnamen. Het doel van het gebruik van straling is immers het verkrijgen van informatie in het kader van de behandeling van de patiënt en ten behoeve van de klinische beslissingen.
Startdata: 11-2-2022 (Maarn)
Meer informatie

CBCT voor verwijzers

Vooropleiding: BIG-registratie Tandarts

Doelgroep: Tandarts

De cursus “CBCT voor verwijzers” geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van CBCT-opnamen. Na het volgen van deze cursus voldoet u aan de vereisten om te kunnen verwijzen voor CBCT-opnamen.
Startdata: 17-12-2021 (Maarn), 22-4-2022 (Maarn)
Meer informatie

Opleiding Paro-assistent deel 2 (C)

Vooropleiding: Diploma Paro-preventieassistent

Doelgroep: C - Paro assistent

Dit is het tweede deel van de opleiding tot Paro-assistent.
Geen startdata bekend
Meer informatie

AccreDidact Preventieassistent

Vooropleiding: Geregistreerd Preventieassistent

Doelgroep: C - Paro assistent, B - Preventieassistent

Met AccreDidact kun je als preventie- of paro-assistent snel efficiënt nascholen waar, wanneer en hoe het jou uitkomt. Onze nascholingen bestaan uit een boekje en een bijbehorende e-learning. Lees het programma op papier of doorloop de e-learning online.
In onderling overleg
Meer informatie

AccreDidact Tandarts

Vooropleiding: BIG-registratie Tandarts

Doelgroep: Tandarts

Praktijkgerichte nascholing van topkwaliteit, te volgen waar, wanneer en hoe ú dat uitkomt. AccreDidact-nascholingen bestaan uit een e-learning en een bijbehorend papieren naslagwerk. Als u de toets in de elearning met voldoende resultaat afsluit, worden de nascholingspunten direct bijgeschreven.
Geen startdata bekend
Meer informatie

AccreDidact Mondhygiënist

Vooropleiding: Mondzorgkunde, Diploma Mondhygiënist (2 of 3 jr)

Doelgroep: Mondhygiënist

Als mondhygiënist wil je je kennis en vaardigheden trainen, voor een scherpe totaalprijs en met de beste docenten en auteurs. Kies daarom voor AccreDidact Mondhygiënist en word abonnee! Ook kun je losse programma's bij ons kopen.
In onderling overleg
Meer informatie

Terugkomdag (paro-) preventieassistent

Vooropleiding: Geregistreerd Preventieassistent

Doelgroep: Preventieassistent, Paro-preventieassistent, Paro-nazorgassistent

Door de corona-crisis is het voorlopig niet mogelijk een terugkomdag te organiseren in een een congressetting met 300 mensen in een zaal. Daarom hebben wij het programma van de Terugkomdag 2021 omgezet naar een digitaal programma.
Geen startdata bekend
Meer informatie

Update Paro-preventieassistent

Vooropleiding: Diploma Paro-preventieassistent

Doelgroep: Paro-nazorgassistent, Paro-preventieassistent

Hoeveel kennis heb je nog paraat na een jaar werken in de praktijk? Wat is er overgebleven van je vaardigheden zoals ergonomie, en het werken met curettes? De kennis raakt niet verloren, maar deze opfristraining kan je hierbij helpen
Startdata: 24-6-2022 (Maarn)
Meer informatie

Opleiding tandartsassistent A - COMPLEET

Vooropleiding: MBO-niveau

Doelgroep: Tandartsassistent, A - Tandartsassistent

Deel 1 + deel 2. Deze opleiding is de moderne opleiding voor (beginnende) tandartsassistenten. In vijftien lesdagen word je opgeleid om te assisteren bij de meest voorkomende behandelingen. Dit betreft de complete opleiding.
Startdata: 24-2-2022 (Maarn, )
Meer informatie

Opleiding paro-assistent deel 1

Vooropleiding: Geregistreerd Preventieassistent

Doelgroep: C - Paro assistent

Tijdens de C1 opleiding Paro-assistent leert de student werken als paro-assistent. Waar ze als preventieassistent alleen te maken krijgt met gingivitis krijgt ze als paro-assistent ook te maken met beginnende parodontitis. Over de ziekte parodontitis en de behandeling daarvan krijgt ze theoretische kennis aangeboden. Ze leert deze theorie toepassen samen met de volgende benodigde praktische vaardigheden op het gebied van paro-preventie.
In onderling overleg
Meer informatie

Opleiding tandartsassistent A - DEEL 1

Vooropleiding: MBO-niveau

Doelgroep: Tandartsassistent, A - Tandartsassistent

Deel 1 van de moderne opleiding voor (beginnende) tandartsassistenten.
Geen startdata bekend
Meer informatie

Opleiding tandartsassistent A - DEEL 2

Vooropleiding: MBO-niveau

Doelgroep: Tandartsassistent, A - Tandartsassistent

Deel 2 van de moderne opleiding voor (beginnende) tandartsassistenten.
Startdata: 9-3-2022, 15-3-2022, 24-3-2022
Meer informatie

Flex Opleiding Preventieassistent (B-registratie)

Vooropleiding: Diploma MBO-tandartsassistent, Relevante werkervaring

Doelgroep: Preventieassistent, B - Preventieassistent

Flexibiliteit staat voorop in deze opleiding tot Preventieassistent. In deze opleiding wordt individuele begeleiding tijdens lessen in eigen praktijk gecombineerd met e-Learning modules. Gemiddeld duurt deze opleiding 20 - 25 weken. De docent verzorgt de praktijklessen bij de student in de praktijk, dus geen reistijden meer,100% aandacht en werken in de eigen omgeving. De deelnemende cursist wordt opgeleid tot een zelfstandig werkzame Preventieassistent.
In onderling overleg
Meer informatie

Opleiding Preventieassistent KLASSIKAAL (B-registratie)

Vooropleiding: Relevante werkervaring, Diploma MBO-tandartsassistent

Doelgroep: Preventieassistent, B - Preventieassistent

Deze opleiding tot preventieassistent volgt het klassieke leermodel waarbij in een groep wordt lesgegeven.
Startdata: 24-1-2022 (Maarn), 4-2-2022 (Maarn), 16-2-2022 (Maarn) en 5 meer
Meer informatie

Flex opleiding Paro-nazorg assistent

Vooropleiding: Geregistreerd Preventieassistent

Doelgroep: Preventieassistent, Paro-preventieassistent, Paro-nazorgassistent, C - Paro assistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent

De Paro-nazorg assistent is een gediplomeerd preventieassistent die de vervolgopleiding Paro-nazorg assistent met goed gevolgd heeft gevolgd. Hij of zij wil graag een grotere rol spelen bij de behandeling van patiënten met parodontale problemen.
In onderling overleg
Meer informatie

Flex-opleiding Initiële therapie

Vooropleiding: Geregistreerd Preventieassistent, Diploma Paro-nazorg

Doelgroep: Preventieassistent, Paro-preventieassistent, Paro-nazorgassistent, C - Paro assistent

Het tweede deel binnen de opleiding tot Paro-preventieassistent (of C1). Het vervolg op de Paro-nazorg assistent opleiding, op basis van de Edin Flex-leermethode.
In onderling overleg
Meer informatie

Profcheck Preventieassistenten

Vooropleiding: Geregistreerd Preventieassistent

Doelgroep: Preventieassistent, B - Preventieassistent

Een check voor preventieassistenten in hoeverre zij (nog) voldoen aan de eisen van de erkende opleiding tot preventieassistenten. Deze profcheck is met name bedoeld voor preventieassistenten die een diploma of certificaat preventieassistent hebben behaald bij een instituut dat niet erkend is door het Register Preventieassistenten.
Geen startdata bekend
Meer informatie

Update preventieassistent

Vooropleiding: Geregistreerd Preventieassistent

Doelgroep: Preventieassistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent

Ben je al jaren preventieassistent en twijfel je of je alle handelingen nog wel goed uitvoert? Of zou je graag een aanvullende opleiding willen doen, maar is de stof uit de preventieassistente opleiding een beetje weg gezakt? Dan is deze update-training iets voor jou. De theorie en praktijk wordt in één dag opgefrist.
Startdata: 16-12-2021 (Maarn), 23-3-2022 (Maarn)
Meer informatie

De preventieassistent en kinderen in de praktijk

Vooropleiding: Geregistreerd Preventieassistent

Doelgroep: Paro-nazorgassistent, Paro-preventieassistent, Preventieassistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent

In deze tweedaagse training leer je, behalve ouder en kind te motiveren en instrueren, naar de hele mond én het hele kind te kijken. Je leert het cariës-risico in te schatten en welke maatregelen dit risico kunnen verlagen.
Startdata: 27-11-2021 (Maarn)
Meer informatie

Lokale verdoving

Vooropleiding: Diploma MBO-tandartsassistent

Doelgroep: Paro-nazorgassistent, Paro-preventieassistent, Preventieassistent, Tandartsassistent, C - Paro assistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent, Aanvullend voor A - Tandartsassistent

Tijdens deze opleiding wordt de tandartsassistent of mondhygiënist opgeleid in het geven van lokale verdoving.
Startdata: 22-10-2021 (Maarn), 20-11-2021 (Maarn), 28-1-2022 (Maarn) en 3 meer
Meer informatie

Röntgen voor tandartsassistenten

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Balieassistent, Tandartsassistent, M - Medewerker Tandartspraktijk, A - Tandartsassistent

Radiodiagnostiek is een belangrijk hulpmiddel om de juiste diagnose te stellen in de tandheelkunde. In deze cursus leer je de theoretische kennis en praktische vaardigheden die nodig zijn om op een verantwoorde wijze te werken met röntgenstraling binnen de gezondheidszorg.
Startdata: 2-10-2021 (Maarn), 6-11-2021 (Maarn), 13-11-2021 (Maarn) en 4 meer
Meer informatie

Update röntgen voor tandartsassistenten

Vooropleiding: Röntgen certificaat

Doelgroep: Tandartsassistent, Aanvullend voor M - Medewerker tandartspraktijk, Aanvullend voor C - Paro assistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent, Aanvullend voor A - Tandartsassistent

Verplichte herhalingstraining in het kader van de Richtlijn radiologie in de tandheelkunde.
Startdata: 12-11-2021 (Maarn), 25-11-2021 (Maarn)
Meer informatie

Sealen

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Tandartsassistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent, Aanvullend voor A - Tandartsassistent

In deze training krijg je theoretische en praktische kennis over de te volgen procedures bij het aanbrengen van sealants. Zowel de kunststof als de glasionomeer sealants komen aanbod, waarbij het relatief als absoluut droogleggen geleerd wordt.
Startdata: 20-5-2022 (Maarn)
Meer informatie

Composiet restauraties zonder preparatie

Vooropleiding: Diploma MBO-tandartsassistent

Doelgroep: Tandartsassistent, Preventieassistent, Paro-preventieassistent, Paro-nazorgassistent, Aanvullend voor C - Paro assistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent

In deze opleiding leer je volgens de daarvoor geldende procedures en richtlijnen, een 1-, 2- en 3-vlaks restauratie te maken. Dit in een element dat is geprepareerd door een tandarts. Uiteraard leer je deze restauratie vervaardigen met het juiste materiaal en instrumentarium.
Startdata: 25-3-2022 (Maarn)
Meer informatie

Composiet-fissuurlak restauratie in het occlusale vlak

Vooropleiding: Diploma Mondhygiënist (2 of 3 jr), Diploma MBO-tandartsassistent

Doelgroep: Tandartsassistent

Deze opleiding heeft als doel de student kennis en vaardigheden aan te leren om op verwijzing van een tandarts fissuurverzegeling en/of occlusale composiet-fissuurlakrestauraties uit te voeren in blijvende (pre)molaren.
Startdata: 9-9-2022 (Maarn)
Meer informatie

Tweevlaks composiet restauraties

Vooropleiding: Diploma Mondhygiënist (2 of 3 jr), Diploma MBO-tandartsassistent, Diploma 1-vlaks restauraties

Doelgroep: Tandartsassistent

In deze 7-daagse opleiding leer je tweevlaks restauraties vervaardigen in premolaren en molaren (fantoom) welke door primaire cariës zijn aangetast. Deze module is een vervolg op de module Composiet-fissuurlakrestauratie.
Startdata: 5-2-2022 (Maarn)
Meer informatie

Praktijkassistent in de orthodontiepraktijk

Vooropleiding: MBO-niveau, Relevante werkervaring

Doelgroep: Preventieassistent, Tandartsassistent, Aanvullend voor C - Paro assistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent, Aanvullend voor A - Tandartsassistent

In deze opleiding leer je de praktische vaardigheden die je als assistente bij een orthodontische behandeling kan verrichten. De opleiding is opgebouwd van het herkennen van orthodontische afwijkingen, het verzamelen van diagnostische gegevens tot het plaatsen van vaste apparatuur.
Startdata: 28-1-2022 (Maarn)
Meer informatie

Tandsteen verwijderen in het onderfront

Vooropleiding: MBO-niveau, Relevante werkervaring

Doelgroep: Tandartsassistent, Aanvullend voor A - Tandartsassistent

In deze training leer je de kennis en vaardigheden om op verwijzing van een tandarts supragingivaal tandsteen te verwijderen in het onderfront. De tweedaagse training is opgebouwd uit een theoretisch en een praktisch deel.
Startdata: 15-4-2022 (Maarn)
Meer informatie

Supragingivaal Ultrasoon Reinigen

Vooropleiding: MBO-niveau, Relevante werkervaring

Doelgroep: Tandartsassistent, Aanvullend voor A - Tandartsassistent

Deze training is bedoeld voor assistenten en preventieassistenten die zich willen bekwamen in de supragingivale ultrasoon reiniging van de gehele dentitie.
Startdata: 2-12-2021 (Maarn), 10-2-2022 (Maarn)
Meer informatie

Slijpen van instrumenten

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Tandartsassistent, A - Tandartsassistent

Tijdens het instrumenteren worden snijranden bot. De afgeronde snijranden worden met behulp van een slijpsteen weer scherp gemaakt. De principes van het slijpen, de benodigde materialen en de techniek van het slijpen worden in deze training behandeld.
Geen startdata bekend
Meer informatie

Infectiepreventie in de praktijk

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Tandartsassistent, A - Tandartsassistent

In deze training helpen we tandartsassistenten om alle regels met betrekking tot infectiepreventie te gebruiken voor de inrichting en de werkwijze in de eigen praktijk. Deze training vindt deels via e-learning plaats. Daarnaast is er één praktijkdag.
Geen startdata bekend
Meer informatie

Noodkronen en afdrukken maken

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Tandartsassistent, A - Tandartsassistent

Steeds meer taken in de moderne tandheelkundige praktijk kunnen door de tandartsassistent worden uitgevoerd, zo ook afdrukken en noodkronen maken. Tijdens deze training leer je noodkronen en afdrukken maken.
Startdata: 28-6-2021 (Maarn)
Meer informatie

Telefonisch communiceren

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Balieassistent, Tandartsassistent, M - Medewerker Tandartspraktijk, A - Tandartsassistent

In deze training, bedoeld voor tandarts- en orthodontie-assistenten, worden vele handreikingen gedaan om voor de eigen of praktijkbelangen op te komen zonder de goede relatie met de patiënt te schaden.
Geen startdata bekend
Meer informatie

Agendaplanning

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Balieassistent, Tandartsassistent, M - Medewerker Tandartspraktijk, A - Tandartsassistent

Slechte planning kost praktijken veel geld en daarom is goed plannen essentieel in de praktijk. Het hele team draait rondom de planning. In deze cursus wordt er gekeken naar de optimale planning in eigen praktijk met veel voorbeelden.
Geen startdata bekend
Meer informatie

Sterilisatieassistent

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Tandartsassistent, Preventieassistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent, Aanvullend voor A - Tandartsassistent

Deze training is speciaal voor de tandartsassistenten die zich hebben gespecialiseerd in de rol van sterilisatieassistent. Tijdens deze training wordt niet alleen aandacht besteed aan de WIP richtlijn, maar ook de toekomstige eisen van de inspectie komen aan de orde.
Geen startdata bekend
Meer informatie

Mondgezondheid; instructie en preventie

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Tandartsassistent, A - Tandartsassistent

Als assistent heb je veel mogelijkheden om je te verdiepen in het vakgebied. Eén daarvan is voorlichting geven over preventie en hoe er moet worden gereinigd. Tijdens deze training worden je de handvatten aangereikt waarmee instructie en preventie bekwaam kan worden uitgevoerd.
Geen startdata bekend
Meer informatie

Communicatie voor de preventieassistent

Vooropleiding: Geregistreerd Preventieassistent

Doelgroep: Preventieassistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent

Deze training is speciaal bedoeld voor preventieassistenten. Het verhelderen van de zorgvraag van de patiënt en de voorlichting aan de patiënt zijn een grote onderdelen in het werk van de preventie-assistent. Hoe je dit effectief doet komt in deze training aan de orde.
Geen startdata bekend
Meer informatie

Basisopleiding praktijkmanagement

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Praktijkmanager, Aanvullend voor M - Medewerker tandartspraktijk, Aanvullend voor C - Paro assistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent, Aanvullend voor A - Tandartsassistent

De praktijkmanager vervult een belangrijke rol binnen de tandartspraktijk. Deze opleiding legt een goede basis voor een carrière als praktijkmanager.
Startdata: 18-2-2022 (Maarn)
Meer informatie

Behandelen met impact

Vooropleiding: Geregistreerd Preventieassistent

Doelgroep: Paro-nazorgassistent, Paro-preventieassistent, Preventieassistent, Tandartsassistent, Aanvullend voor C - Paro assistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent

Tweedaagse training voor preventie en paro-preventieassistenten. Er is een diagnose gesteld, je hebt geadviseerd, je weet wat verbetering brengt en wat denk je: je patiënt laat het afweten. Keer op keer sta je onnodig tandsteen te verwijderen en ontstaan er problemen in de mond van de patiënt die voorkomen hadden kunnen worden.
Geen startdata bekend
Meer informatie

Opleiding praktijkmanager

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Praktijkmanager, Aanvullend voor M - Medewerker tandartspraktijk, Aanvullend voor C - Paro assistent, Aanvullend voor B - Preventieassistent, Aanvullend voor A - Tandartsassistent

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor praktijkmanagers die praktische kennis, inzicht en vaardigheden willen opdoen als de spil van de praktijk. Uw eigen praktijk staat centraal in deze opleiding. Hoe kunt u ervoor zorgen dat de dagelijkse werkzaamheden soepel verlopen?
Geen startdata bekend
Meer informatie

Training balie-assistent

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Balieassistent, M - Medewerker Tandartspraktijk

Deze training is speciaal voor de (aankomend) balieassistent. Als gastvrouw is hij of zij het eerste gezicht van de praktijk. Een van de belangrijkste taken van de balieassistent is het maken van afspraken. Goede planning is geld verdienen. Eén of meerdere kamerplanning komt in deze training aan de orde. Verder wordt er aandacht besteed aan het omgaan met patiënten en telefoneren.
Startdata: 19-11-2021 (Almere)
Meer informatie

Toezichthoudend Medewerker Stralingshygiëne (TMS)

Vooropleiding: Relevante werkervaring

Doelgroep: Tandarts

Tijdens deze training wordt uitgebreid stil gestaan bij de stalingsbescherming in de tandartspraktijk. Deze training leidt u op tot het voorheen bekende stralingsdeskundige niveau 5A/M en helpt u bij het opstellen van het Kernernergiewet dossier. Alle in Nederland werkzame tandartsen dienen te beschikken over een certificaat op het niveau van deze training.
Startdata: 11-3-2022 (Maarn), 13-5-2022 (Maarn)
Meer informatie

Herhalingstraining Toezichthoudend Medewerker Stralingshygiëne (TMS)

Vooropleiding: Röntgen certificaat, BIG-registratie Tandarts

Doelgroep: Tandarts

Een korte herhalingstraining voor tandartsen die reeds initieel gecertificeerd zijn. Deze training moet conform de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie eens per 5 jaar gevolgd worden.
Startdata: 8-10-2021 (Maarn), 3-12-2021 (Maarn), 28-1-2022 (Maarn) en 1 meer
Meer informatie

NIEUW Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming CBCT

Vooropleiding: BIG-registratie Tandarts

Doelgroep: Tandarts

- 2-daagse training - Een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT heeft met goed gevolg een opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met de Conebeam CT afgerond. Deze training moet hebben plaatsgevonden bij een erkende instelling overeenkomstig artikel 5.11 en 5.22 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.
Startdata: 12-6-2021 (Maarn), 29-1-2022 (Maarn)
Meer informatie

NIEUW Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming CBCT-UPDATE

Vooropleiding: BIG-registratie Tandarts

Doelgroep: Tandarts

- 1-daagse training - De gebruiker van een conebeam-toestel moet eens per 5 jaar kunnen aantonen dat zijn/haar kennis met betrekking tot het gebruik van deze opnametechniek up-to-date is. Na het volgen van deze cursus voldoet de tandarts als toezichthoudend medewerker stralingsbescherming Conebeam CT weer aan deze vereiste.
Startdata: 19-6-2021 (Maarn), 22-1-2022 (Maarn), 18-6-2022 (Maarn)
Meer informatie

Herhalingstraining Toezichthoudend Medewerker Stralingshygiëne TMS (voor Dental Clinics)

Vooropleiding:

Doelgroep:

Een korte herhalingstraining voor tandartsen die reeds initieel gecertificeerd zijn. Deze training moet conform de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie eens per 5 jaar gevolgd worden.
Geen startdata bekend
Meer informatie
Edin Dental Academy Postbus 25
3950 AA Maarn
Telefoon: (0343) 449970
Email: info@edin.nl
Edin Dental Education Center Sportlaan 11-13
3951 CG Maarn

Routebeschrijving